Fritidshem

Fritidshemmets övergripande uppdrag är att "komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid" Fritidshemmets verksamhet regleras i Skollagen, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Till höger hittar du en länk till Skolverket, klicka på publikationer om Du är intresserad av att hämta hem Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem.

Fritidshemmet Kastanjen

 

 

Våra avdelningar

På Asken finns barn från förskoleklass till och med år två.

Personal på Asken 

Robin Andersson
Emil Finnberg

Telefon: 013-20 79 45

OBS! Telefontid efter klockan 13:00! Det bedrivs skolverksamhet i lokalerna under förmiddagen.

På Boken finns barn från förskoleklass till och med år två.

Personal på Boken

Alexander Frejd, Anette Hellström och Stefan Lindblom

Telefon: 013-20 88 46

OBS! Telefontid efter klockan 13:00! Det bedrivs skolverksamhet i lokalerna under förmiddagen.

Personal på Kastanjen

Alex Niaifar
Karin Hansson

Telefon: 013-206253. 

På Kastanjen går elever från årskurs 3. Verksamheten anpassas efter barnens ålder och intresse. Eleverna ska ha en meningsfull och utvecklande fritid på Kastanjen. Fritidshemmet ska präglas av roliga och utvecklande aktiviteter. En målsättning är att barnen ska känna trygghet, delaktighet, glädje, kamratskap, ta ansvar samt visa varandra respekt.

Detta uppnår vi genom:

Trygga, lyhörda, flexibla och tydliga vuxna. Delaktighet genom bland annat dagliga samlingar och förslagslåda. Glädje genom positivt bemötande och med humor. Kamratskap genom att skapa en miljö där alla kan få bjuda på sig själva och utveckla en gemenskap. Ansvar genom hjälpsamhet bland annat genom att plocka undan efter sig och meddela vart man går.

På Linden finns barn från förskoleklass till och med år två.

Våra mål

Vi vill ha trygga och självständiga barn genom:

 • engagerade vuxna som ger vägledning
 • lugn och ro
 • social stimulans
 • att få känna att de behövs
 • intellektuell stimulans
 • att få påverka sin situation
 • att delta i demokratiska beslut
 • att få ta ansvar i förhållande till sin förmåga
 • lek

Vi jobbar mycket med social kompetens och EQ.

Personal på Linden

Heléne Dollsén, Carina Jonasson

Telefon: 013-20 60 61

OBS! Telefontid efter klockan 13:00! Det bedrivs skolverksamhet i lokalerna under förmiddagen.

På Lönnen går barn från förskoleklass till år 2.

Personal på Lönnen

Oskar Bergman och Anna Kraff.

Telefon: 013-20 58 35

OBS! Telefontid efter klockan 13:00! Det bedrivs skolverksamhet i lokalerna under förmiddagen

Vår personal och vårt förhållningssätt

Personalen på Hjulsbroskolans fritidshem består av  fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. På Hjulsbroskolans fritidshem ska det finnas ett demokratiskt arbetssätt där barnens och föräldrarnas inflytande är viktigt. Ansvarig för fritidshemsverksamheten är Leif Karlsson, telefon 205646.

Aktiviteter

Eleverna ska ha ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan där de kan hitta något som man är bra på och som stärker självförtroendet så att de kan utvecklas vidare.

På fritidshemmet ger vi barnen stort utrymme för leken. Det finns en skapande verksamhet med bild och form, drama/teater, idrott, snickeri, textil, natur, musik och bakning. Fritidshemspersonalen träffas regelbundet för samordning av verksamheten. En del av personalen arbetar också i skolan tillsammans med lärarna. 

Föräldrasamverkan

Fritidshemmet strävar efter en god föräldrasamverkan och har en representant i Föräldrarådet. Föräldramöte, utvecklingssamtal, inskolningsträffar för nya barn och föräldrar och drop-in fika där föräldrar och syskon är välkomna är inslag i verksamheten.

Våra öppettider

 • 06.30 – 08.10 Morgonomsorg på avdelningarna Asken/ Boken. Frukost serveras till klockan 07.00. Från 08.00  är barnen ute. Personal med gul väst finns då på skolgården.
 • 12.50 – 16.45  Samtliga avdelningar förskoleklass - årskurs två öppna.
 • Kastanjen öppet: 14.00 - 16.45
 • 16.45 – 17.30 Kvällsomsorg på avdelningarna Asken/Boken.

Under 4 tillfällen per läsår har fritidsavdelningarna stängt för fortbildning(studiedagar). Om du behöver hjälp med barnomsorg dessa dagar så kan du höra av dig till biträdande rektor Leif Karlsson 013-20 56 46 så kan vi hjälpa till att ordna tillsyn.

Fronter

Aktuella dokument och blanketter angående fritidshemmens verksamhet hittar du i Fronter.

Fritidshem Hjulsbroskolan

Skicka e-post till Fritidshem Hjulsbroskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 46

Besöksadress: Bokhagsvägen 5 (se karta)

Postadress: Fritidshem Hjulsbroskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthhjulsbroskolan http://www.linkoping.se/fthhjulsbroskolan

Rektor: Anna Samuelsson
Telefon: 013-20 79 42

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 november 2017