Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Hjulsbroskolans bibliotek är sedan höstterminen 2010 ett fokusbibliotek, kommunens satsning på bemannade skolbibliotek.

Mål för biblioteket

För fokusbibliotek i Linköpings kommun finns tre stycken mål. Dessa är:

Fokusbiblioteket ska stödja elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetens

Öppettider

Skolans bibliotek har följande öppettider:

Mån-tors 8-16

Fre 8-15

I biblioteket finns det

  • Böcker på svenska och engelska
  • Tidningar
  • Uppslagsverk

Elevinflytande

På skolan finns ett biblioteksråd. Rådet består av 2 elever från varje klass, från år 3-6. Biblioteksrådets uppgifter är planera olika sorts aktiviteter kring läsning och böcker och att marknadsföra biblioteket på skolan.

I biblioteket jobbar Jenny Nilsson och Kerstin Söderdahl.

Du kan nå oss i biblioteket på  mailadress: Jenny Nilsson

Senast uppdaterad den 18 november 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: