Skolbibliotek

Hjulsbroskolans bibliotek är sedan höstterminen 2010 ett fokusbibliotek, kommunens satsning på bemannade skolbibliotek.

Årets skolbibliotek

På Skolforum den 26 oktober 2015 fick Hjulsbroskolan motta priset för Årets skolbibliotek. Motiveringen löd:

"Ett långsiktigt och strategiskt läsutvecklande arbete i nära samarbete med lärare och skolledning. Särskilt framgångsrikt är arbetet med elevernas källkritik, från förskoleklass och uppåt. På ett generöst sätt sprider personalen sina väldokumenterade arbetssätt både lokalt och nationellt."

Läs mer om priset:

Skolbibliotek i världsklass

För fjärde året i rad har Hjulsbroskolan 2016 fått utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass".

Läs mer om utmärkelsen:

Mål för biblioteket

För fokusbibliotek i Linköpings kommun finns tre stycken mål. Dessa är:

Fokusbiblioteket ska stödja elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetens

Öppettider

Skolans bibliotek har följande öppettider:

Mån-tors 8-16

Fre 8-15

I biblioteket finns det

  • Böcker på svenska och engelska
  • Talböcker och ljudböcker
  • Tidningar
  • Uppslagsverk
  • iPads och datorer

Elevinflytande

På skolan finns ett biblioteksråd. Rådet består av 2 elever från varje klass, från år 3-6. Biblioteksrådets uppgifter är planera olika sorts aktiviteter kring läsning och böcker och att marknadsföra biblioteket på skolan.

I biblioteket jobbar Jenny Nilsson och Kerstin Söderdahl.

Du kan nå oss i biblioteket på  mailadress: Jenny Nilsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 februari 2017