Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

I Hjulsbroskolans bibliotek jobbar Jenny Nilsson och Kerstin Söderdahl. Här kan du läsa mer om våra mål och öppettider.

Mål för biblioteket

För bibliotek i Linköpings kommun finns tre mål. Dessa är:

Biblioteket ska stödja elevers lärande och pedagogers arbete genom att

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetens

Öppettider

Skolans bibliotek har följande öppettider:

Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

I biblioteket hittar du

  • Böcker på svenska och engelska
  • Tidningar

Elevinflytande

På skolan finns ett biblioteksråd. Rådet består av två elever från varje klass, från årskurs 3-6. Biblioteksrådets uppgifter är planera olika sorts aktiviteter kring läsning och böcker och att marknadsföra biblioteket på skolan.

I biblioteket jobbar Jenny Nilsson.

Du når oss i biblioteket via e-post:

Handlingsplan för Hjulsbroskolans bibliotek

Läsåret 2023/2024

För tillfället har vi ingen uppdaterad handlingsplan för Hjulsbroskolans bibliotek.

 

 

Senast uppdaterad den 24 februari 2023