Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

I Hjulsbroskolans bibliotek jobbar Jenny Nilsson och Kerstin Söderdahl. Här kan du läsa mer om våra mål och öppettider.

Mål för biblioteket

För bibliotek i Linköpings kommun finns tre mål. Dessa är:

Biblioteket ska stödja elevers lärande och pedagogers arbete genom att

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetens

Öppettider

Skolans bibliotek har följande öppettider:

Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

I biblioteket hittar du

  • Böcker på svenska och engelska
  • Tidningar

Elevinflytande

På skolan finns ett biblioteksråd. Rådet består av två elever från varje klass, från årskurs 3-6. Biblioteksrådets uppgifter är planera olika sorts aktiviteter kring läsning och böcker och att marknadsföra biblioteket på skolan.

I biblioteket jobbar Jenny Nilsson.

Du når oss i biblioteket via e-post:

Handlingsplan för Hjulsbroskolans bibliotek

Läsåret 2022/2023

Läsfrämjande

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Lgr 22)

Aktivitet Målgrupp Ansvar
Schemalagd lånetid varannan vecka Årskurs
1-6
Bibliotekarie
Biblioteksråd Årskurs 
3-6
Bibliotekarie och bibliotekspedagog
Bokprat/textsamtal, minst ett per klass/termin Årskurs
1-6
Bibliotekarie 
Författarbesök Årskurs 3 Bibliotekarie 
Bokvecka med bland annat bokbytarbord, tipspromenad och ”Hela skolan läser” Årskurs 
f-6
Bibliotekarie och bibliotekspedagog
Bilderbokssamtal varje vecka f-klass Bibliotekarie 
Läsutmaningar inför höstlov, jullov, sportlov samt sommarlov Årskurs
f-6
Bibliotekarie 
Lovverksamhet Fritids Bibliotekarie 
Medverkan på föräldramöte Föräldrar i förskoleklass Bibliotekarie 

Medie- och informationskunnighet

”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.” (Lgr 22)

Aktivitet Målgrupp Ansvar
Boklek F-klass Bibliotekarie
Källspanarna F-klass Bibliotekarie
Utbildning i bibliotekskunskap Årskurs
1-6
Bibliotekarie 
Undervisning i källkritik inom olika ämnen vid behov Årskurs
1-6
Bibliotekarie och undervisande lärare

Värdegrund

”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Lgr 22)

Aktivitet Målgrupp Ansvar
Förslagslåda där eleverna får lämna önskemål om inköp av böcker Årskurs
f-6
Bibliotekarie
Biblioteksråd där eleverna får vara med och påverka vad som ska hända på biblioteket. Årskurs 
3-6
Bibliotekarie 
Listor med passande böcker inom olika teman (vänskap, mobbning, hbtq-frågor m.m.) finns tillgängligt för all personal. Årskurs
f-6
Bibliotekarie 
Ett aktivt arbete för att motverka att eleverna fastnar i könsstereotypa läsmönster. Årskurs
f-8
All personal
Bibliotekarien medverkar i både vänskapsdagen, FN-dagen och samarbetsdagen. Årskurs 
f-6
All personalSenast uppdaterad den 24 februari 2023