Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Läsa

På Hjulsbroskolan tycker vi att det är väldigt viktigt att eleverna får möjlighet att regelbundet träffa författare för att skapa läslust och ge inspiration till eget skrivande.

Julboken är ett läsprojekt som liknar Sommarboken. Skillnaden är att Julboken enbart riktar sig till år 1 och år 2, för att de eleverna inte ska tappa så mycket i läsningen under jullovet.

Julboken går ut på att du ska läsa två böcker under jullovet och skriva om dem i ett häfte. Lämnar du in ett ifyllt häfte efter jullovet får du välja en bok som du får behålla.

Resterande klasser på Hjulsbroskolan får med sig ett Jullovsbingo hem. 

Sommarboken är ett läsprojekt som går ut på att man ska läsa 5 böcker under sommarlovet. Som pris för detta får man en bok.

På skolan får vi kontinuerligt besök av författare. Några författare som besökt oss genom åren kan du se här nedan.

Sarah Sheppard ht 2016

Sarah Sheppard besökte år 2 som en del av det kommunövergripande projektet Läsning pågår, riktat till elever i år 1.

Johan Unenge vt 2016

Johan Unenge besökte år 3-5 som en del av Skapande skola-projektet.

Ingelin Angerborn vt 2011 och vt 2016

Ingelin Angerborn besökte 2011 år 4 och år 6.

2016 besökte hon år 4-6 för att fira vinsten av Årets skolbibliotek.

Jonna Björnstjerna vt 2016

Jonna Björnstjerna besökte år 4. Hon höll i serietecknarworkshops under en hel vecka.

Dan Höjer vt 2012 och vt 2016

Dan Höjer besökte 2012 år 2 och år 4 som en del av det pågående Bokjuryprojektet.

2016 besökte han år F-3 för att fira vinsten av Årets skolbibliotek.

Andreas Palmaer ht 2014

Andreas Palmaer besökte 3:or som en del av det kommunövergripande projektet Läsning pågår.

Thomas Halling Ht 2013 och Ht 2014

Thomas Halling besökte år 3 som en del av det kommunövergripande projektet Läsning pågår.

Han besökte samma klasser när de gick i 4:an och höll i en två dagars skrivarskola.

Anna Ehring vt 2014

Anna Ehring besökte 4:or och 6:or.

Elin Lindell Vt 13 och Ht 16

Elin Lindell, författare och illustratör, besökte 4:or och 6:or som en del av klassernas bokjuryarbete.

Höstterminen 2016 besökte hon år 3 som en del av Linköpings kommuns satsning Läsning pågår.

Mats Wänblad ht 2012

Mats Wänblad besökte år 3 som en del av det kommunövergripande projektet Läsning pågår.

Petrus Dahlin ht 2010 och ht 2011

Petrus Dahlin besökte år 3 som en del av det kommunövergripande projektet Läsning pågår.

Senast uppdaterad den 18 november 2019