Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan

Om du blir sjuk ska din målsman anmäla detta till skolan.

Detta kan göras på följande sätt:

  • På telefonnummer 013-20 79 46 mellan 7.30 - 08.00 
  • Via mail till Christina Sylvén innan 7.30

Observera att eleven skall sjukanmälas varje sjukdag.

Under lov meddelas sjukfrånvaro till respektive fritidshem. 

# Från och med höstterminen 2019 kommer all frånvaro att ske via dexterappen, lite information finns här nedan.

Elevens ledighet

Ledighet från skolan måste göras skriftligt och i god tid innan ledigheten. Använd blankett Ledighet för elever, Ansökan (LK 2145), se här nedan.

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven, se aktuella datum under läsårstider.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 maj 2019