Hoppa till huvudinnehåll

Hjulsbroskolan

Välkommen till Hjulsbroskolan. Här går elever från förskoleklass till och med år sex. Vi utgår från ett helhetstänkande kring eleverna. Genom att i en trygg miljö möta varje barn med respekt för dess person och arbete, skapas förutsättningar för självständigt tänkande, kunskapsutveckling och framtidstro.

Hjulsbroskolan är en låg-och mellanstadieskola i Linköpings södra delar.

Vår utemiljö

Skolskogen och skolgården ger oss möjligheter för lärande ute. Läget nära skogen och Stångån erbjuder unika möjligheter till naturstudier.

Hög måluppfyllelse

Vi uppnår en hög måluppfyllelse genom ett stort engagemang från våra erfarna pedagoger. Trygghet och arbetsro skapas gemensamt genom vårt värdegrundsarbete.

Skolbibliotek

Vi har ett skolbibliotek sedan höstterminen 2010. Vår personal arbetar tillsammans för att öka elevernas lust att läsa och göra dem medie- och informationskunniga. 

Förskoleklassens inrikting

Förskoleklassen ser vi som en bro mellan förskola och skola med fokus på pedagogik utifrån rörelse och lek. Språklig medvetenhet är en viktig grund inför elevernas läs- och skrivinlärning samt arbetet med förberedande matematik.

Fritidshemsverksamhet

Under läsåret 23/24 är fritidshemmet uppdelat i tre avdelningar, Asken elever i förskoleklass och år 1, Linden elever i år 2 och Kastanjen elever i år 3 - 6. Personalen på fritidshemmet träffar eleverna på raster, under lektioner och som resurser under skoltid.

Fakta

  • På skolan finns år F-6 och antal elever är ca 310
  • Skolbarnomsorgen på skolan består av fritidshem för 6-9 år
  • Vi bedriver också fritidsverksamhet för barn mellan 10-12 år
  • Rektor på Hjulsbroskolan är Therese Lennartsson 013-207942
  • Skolan ligger på Bokhagsvägen och vi har telefonnummer 013-207946

Senast uppdaterad den 19 april 2024