Föräldraråd

Föräldrarådet på Hjulsbroskolan träffas en gång i månaden. Den består av föräldrarepresentanter från samtliga klasser på skolan, lärare, fritidspersonal samt rektor.

Föräldrarådet är en formell förening med en styrelse som är vald och tillsatt av föräldrar. Verksamheten bygger på treenigheten barn/skola/föräldrar och ett gemensamt engagemang för skol- och fritidsverksamheten för att få bästa möjliga skolmiljö.      

Protokoll från föräldrarådets möten läggs på Fronter, i mappen Föräldraråd i rummet som heter Hjulsbroskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016