Hoppa till huvudinnehåll

Rastverksamhet

På Hjulsbroskolan anordnas styrd rastverksamhet fyra dagar i veckan av gruppen G.E.A.R.
G.E.A.R står för Gemenskap, Elevhälsa, Aktivitet, Rast

GEAR, rastverksamhet

 

Vi vill förebygga mobbing, utanförskap och konflikter under rasterna genom att

  • erbjuda planerade vuxenledda aktiviteter 
  • både rastvärdar och rastpedagoger finns ute på rasterna
  • observera platser som upplevs som otrygga av eleverna
  • kartlägga vad som sker på skolgården och återkopplar till EHT

Vi vill ge eleverna fler tillfällen för rörelseaktiviteter under dagen genom att

  • erbjuda aktiviteter som kräver rörelse
  • inspirera eleverna så att de får ett större utbud av aktiviteter vid spontan lek

 Carina Jonasson, Anna Kraff, Robin Andersson, Erik Landsjö, Karin Hansson.

Senast uppdaterad den 24 februari 2023