Rastverksamhet

På Hjulsbroskolan anordnas styrd rastverksamhet fyra dagar i veckan av gruppen G.E.A.R.

G.E.A.R står för Gemenskap, Elevhälsa, Aktivitet, Rast

Vi vill förebygga mobbing, utanförskap och konflikter under rasterna genom att:
• erbjuda planerade vuxenledda aktiviteter
• både rastvärdar och rastpedagoger finns ute på rasterna
• observera platser som upplevs som otrygga av eleverna.
• kartlägger vad som sker på skolgården och återkopplar till EHT.

Vi vill ge eleverna fler tillfällen för rörelseaktiviteter under dagen genom att:
• erbjuda aktiviteter som kräver rörelse
• inspirera eleverna så att de får ett större utbud av aktiviteter vid spontan lek

Oskar Bergman, Alex Niaifar, Robin Andersson, Carina Jonasson,
Anna Kraff

GEAR, rastverksamhet

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 november 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: