Handlingsplaner

Ansvar, respekt och hänsyn skapar trygghet och trivsel

1. Jag är rädd om min skola och skolmiljö.

2. Jag visar hänsyn och respekterar andra.

3. På rasten är jag på skolområdet och låter alla vara med.

4. Jag lämnar bara skolan, när jag har lärarens tillåtelse.

5. Inlines, kickboard och liknande använder jag efter fritidstidens slut.

6. Jag använder ett vårdat språk.

7. Mobiler förvaras avstängda under skoldagen/fritidstiden om inte annat bestäms med lärare/fritidspersonal.

8. Jag ansvarar själv för de saker jag tar med mig till skolan.

9. Jag kastar inte snöboll.

10. Vid pulkaåkning under skoltid/fritidstid ska hjälm användas.

11. Träden på skolgården klättrar vi inte i.

Konsekvenser

1. Vid skadegörelse på skolans byggnader eller på annan egendom som tillhör skolan gäller följande:

 Om skadan sker avsiktligt krävs vårdnadshavaren på ersättning.

Jag ska, om möjligt, personligen reparera den skada som jag gjort.

 Om skadan sker oavsiktligt och kan rubriceras som ren olyckshändelse, svarar skolan för kostnaderna.

7. Mobiltelefoner som stör och/eller missbrukas omhändertas och lämnas tillbaka efter skoldagens eller fritidstidens slut.

8. Skolan ersätter ej förlorade värdesaker/föremål.

Allmänt

Föremål som kan störa eller skada mig eller andra omhändertas och lämnas tillbaka efter skoldagens slut. Om jag vid upprepade tillfällen tar med mig störande saker behöver inte föremålet lämnas tillbaka förrän vårdnadshavaren meddelats.

Läraren kan låta mig stanna kvar under uppsikt i högst en timme efter skoldagens slut. Den tiden fylls med meningsfulla uppgifter som har koppling till skolarbetet. Hemmet kontaktas.

Vid upprepade förseelser kontaktas föräldrarna. Händelsen kan också rapporteras till rektor som beslutar om lämplig åtgärd.

Skolrestaurangen

1. I matsalen äter jag i lugn och ro och har ett trevligt bordsskick.

2. Jag försöker äta av det som serveras och tar inte mer än jag tror att jag kan äta upp.

Handlingsplaner

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 augusti 2016