Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

På Vidingsjöskolan finns det fem fritidshem. Vargen för F-klass, Älgen för år 1, Ugglan för år 2, Räven för år 3 och 4-6 samt Örnen för IVAS.

 

Välkommen till Vidingsjöskolans fritidshem

Våra gemensamma öppettider: 13.00- 16.45
Morgon- och kvällsomsorg bedrivs på Vargen under följande tider:

Måndag - tisdag 06:00-08:15, 16:45-18:00
Onsdag -  fredag 06:00-07:45, 16:45-18:00

Räven:   013-20 88 18
Ugglan:  013-20 88 43
Vargen:  013-20 79 69
Älgen:    013-20 71 92
Örnen:   013- 20 75 13

Vill du skicka ett meddelande via mail hittar du mailadresserna längre ner på sidan.

Registrera vistelsetid

Från läsåret 2021/2022 anmäler du som vårdnadshavare ditt barns vistelsetid på fritidshemmet via Skola24. Information om hur det går till hittar du i länken Skola24 e-tjänstsida nedan.

Allmän information

På Vidingsjöskolan finns en stor fritidsverksamhet med drygt 200 barn inskrivna i åldern 6- 12 år. På våra fritidshem har vi en erfaren personalgrupp som består av fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. På fritidshemmen bedriver vi en pedagogisk verksamhet med ett demokratiskt arbetssätt som kompletterar skolan och erbjuder barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Mål och verksamhet utformas enligt Skollagen, läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2022, Lgr 22, och allmänna råd för fritidshem.

Fina grönområden i närmiljön

Vår verksamhet är belägen i ett villaområde som har naturen in på knutarna, vilket bjuder på en inspirerande miljö för lek och lärande. I lek och skapande aktiviteter utvecklar barnen sin kreativitet, fantasi och sociala förmåga.
Fritidshemmens verksamhet erbjuder såväl styrda som spontana aktiviteter som utgår från barnens- gruppens behov och önskemål.

Samordning

Personalen på Vidingsjöskolans fritidshem träffas regelbundet för samordning av verksamheten och en gång i veckan träffas hela arbetslagen. En del av fritidspersonalen arbetar aktivt i skolan tillsammans med lärare. Barnen träffar på så sätt samma vuxna under sin dag i skolan och på fritids.

Inskolning och föräldrasamverkan

Vi har inskolningsträffar och arbetar aktivt för att underlätta övergångar mellan de olika versamheterna och för att barnens behov och intresse tas i beaktande.
Vi strävar efter en god föräldrasamverkan genom daglig tamburkontakt och informationsbrev, vi deltar på föräldramöte och välkomnar spontana besök.
Under barnens vistelse hos oss vill vi att barnen först och främst ska känna att fritids är en plats att längta till. 

SKicka e-post till Vidingsjöskolans fritidshem

Postadress: Fritidshem Vidingsjöskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthvidingsjoskolan https://www.linkoping.se/fthvidingsjoskolan

Rektor: Sabina Colic
Telefon: 013-20 78 99

Biträdande rektor: Ayman Ayad
Telefon: 013- 20 75 09

 

Senast uppdaterad den 12 februari 2024