Öppen fritidsverksamhet

På fritidshemmet Örnen har vi vår öppna fritidsverksamhet för elever i år 4-6. Vi erbjuder fritids efter skoldagens slut och på lov.

Välkomna till fritidshemmet Örnen

Våra öppettider är 13.30 – 16.30, måndag till fredag. Vissa dagar slår vi ihop Örnens verksamhet med fritidshemmen Älgen och Vargen, framförallt på lov.

Meningsfulla aktiviteter

Vår verksamhet syftar till att ge barnen en stimulerande, meningsfull och utvecklande fritid.

Vi erbjuder

 • Fri lek
  Barnen tränar bl.a. kommunikation, sociala och fysiska förmågor.

 • Temaarbete
  Alla fritids på Vidingsjöskolan arbetar med samma tema men på olika sätt, beroende på elevernas intresse, ålder osv.

 • Gemensamma lekar
  För att ge barnen en gemenskap, lära sig respektera och ta hänsyn till varandra och följa regler. Utomhus ger lekar möjlighet till mer rörelse.

 • Skapande
  Stimulera och öka kreativiteten och fantasin. Självkänslan stärks när man blir stolt över det man skapat.

 • Läxhjälp
  Vi hjälper till med läxläsning vid behov.

 • Regelbundna samlingar
  Vi tar upp aktuella saker,har värderingsövningar, högläsning, knep & knåp, gåtor etc.

Det finns även möjlighet att spela sällskapsspel eller umgås med sina vänner. Här tar barnen själva ansvar för när de ska gå hem eller vara på fritids om inget annat har bestämts mellan föräldrar och personal.

Vi äter mellanmål på Örnen varje dag, cirka 14.30.

Inskolning för år 3 elever

Under våren är alla i år 3 välkomna till Örnen för att hälsa på. Hör gärna av er eller titta in om det är något ni undrar över.

Ansökan om plats

Vårdnadshavare söker plats i den öppna fritidshemsverksamheten via Linköpings kommuns hemsida. 

Välkomna!                                                                                

Telefon 013- 20 75 13, zzzornen@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 september 2017