Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Personal och ledning

Vi är en personalgrupp om ca 60 personer med utbildade fritidspedagoger, förskollärare och legitimerade lärare, administrativ personal samt rektor och biträdande rektor. Psykolog, kurator och skolsköterska ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med speciallärare och skolans ledning.

Ledningsgruppen

Rektor
Sabina Colic
Telefon 013-20 78 99

Biträdande rektor
Maria Lönnqvist
Telefon 013-20 75 09

Gruppledare
Oliver Bergman, Fritidshem
Maria Bergqvist, år F-3
Jennifer Weckström,år 4-6
Sofia Alexandersson, Speciallärarna

Administrativ assistent
Ursula Sandberg
Telefon 013-20 73 22

Älgen
Oliver Bergman
Josefine Eigel
Julia Modig
Stefan Johnsson

Telefon Älgen 013-20 71 92
Mail: zzzalgen@linkoping.se

Ugglan
Henrik Qvist
Johanna Flodhag
Karolina Ramidh
Andreas Blom

Telefon Ugglan 013-20 88 48
Mail: zzzugglan@linkoping.se

Vargen
Eva Thell
Matilda Samuelsson
Ulf Rosengård
Nina Torpman

Telefon Vargen 013-20 79 69
Mail: zzzvargen@linkoping.se

Räven
Andreas Karlsson
Linda Hjalmarsson
Kevin Svensson
Ida Nilsson

Telefon Räven 013-20 88 18
Mail: zzzraven@linkoping.se

 

Utvecklingsgrupp fritidshem
Andreas Karlsson, förstelärare fritidshem
Oliver Bergman, lärare på fritidshem
Johanna Flodhag, lärare på fritidshem
Matilda Samuelsson, lärare på fritidshem

Skolkurator
Maria Kjellberg
Telefon 013-20 60 68

Skolsköterska
Lisa Eklund 
Telefon 013-20 79 89

Logoped
Hanna Stål
Telefon 013-29 41 51

Skolpsykolog
Vakant

Specialpedagogisk samordnare
Lena Nilsson
Telefon 013-20 75 96

Vaktmästare

Ulf Rosengård
Telefon 013-207988

Vidingsjöskolan

Till e-postformulär för Vidingsjöskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 22

Besöksadress: Tunngatan 13 (se karta)

Postadress: Vidingsjöskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/vidingsjoskolan http://www.linkoping.se/vidingsjoskolan

Rektor: Sabina Colic
Telefon: 013-207899

Senast uppdaterad den 12 augusti 2020