Personal och ledning

Vi är en personalgrupp om ca 50 personer med 45 utbildade fritidspedagoger, förskollärare och legitimerade lärare, administrativ personal samt rektor och biträdande rektor. Psykolog, kurator och skolsköterska ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med speciallärare och skolans ledning.

Ledningsgruppen

Rektor
Sabina Colic
Telefon 013-20 78 99

Biträdande rektor
Maria Lönnqvist
Telefon 013-20 75 09

Förstelärare med utvecklinsuppdrag, senco
Lena Nilsson

Gruppledare
Andreas Karlsson, Fritidshem
Micaela Wernander, år F-3
Jennifer Weckström,år 4-6

Administrativ assistent
Ursula Sandberg
Telefon 013-20 73 22

Räven
Oliver Bergman
Josefine Eigel
Åsa Stålnacke
Julia Modig
Nina Torpman

Telefon Räven 013-20 88 18
Mail: zzzraven@linkoping.se

Ugglan
Ida Nilsson
Johanna Flodhag
Karolina Ramidh
Andreas Blom

Telefon Ugglan 013-20 88 48
Mail: zzzugglan@linkoping.se

Älgen
Henrik Qvist
Stefan Johnsson
Eva Thell
Kevin Svensson

Telefon Älgen 013-20 71 92
Mail: zzzalgen@linkoping.se

Vargen/Örnen
Andreas Karlsson
Ulf Rosengård
Matilda Samuelsson

Telefon Vargen/Örnen 013-20 79 69
Mail: zzzvargen@linkoping.se
Mail: zzzornen@linkoping.se

Utvecklingsgrupp fritidshem
Andreas Karlsson, förstelärare fritidshem
Oliver Bergman, lärare på fritidshem
Johanna Flodhag, lärare på fritidshem
Matilda Samuelsson, lärare på fritidshem

Skolkurator
Maria Kjellberg
Telefon 013-20 60 68

Skolsköterska
Lisa Eklund 
Telefon 013-20 79 89

Logoped
Hanna Svensson
Telefon 013-20 75 93

Skolpsykolog
Vakant

Vaktmästare

Ulf Rosengård
Telefon 013-207988

Vidingsjöskolan

Skicka e-post till Vidingsjöskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 22

Besöksadress: Tunngatan 13 (se karta)

Postadress: Vidingsjöskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/vidingsjoskolan http://www.linkoping.se/vidingsjoskolan

Rektor: Sabina Colic
Telefon: 013-207899

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 januari 2017