Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Personal och ledning

Vi är en personalgrupp om ca 50 personer med 45 utbildade fritidspedagoger, förskollärare och legitimerade lärare, administrativ personal samt rektor och biträdande rektor. Psykolog, kurator och skolsköterska ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med speciallärare och skolans ledning.

Ledningsgruppen

Rektor
Sabina Colic
Telefon 013-20 78 99

Biträdande rektor
Maria Lönnqvist
Telefon 013-20 75 09

Gruppledare
Oliver Bergman, Fritidshem
Micaela Wernander, år F-3
Jennifer Weckström,år 4-6
Sofia Alexandersson, Speciallärarna

Administrativ assistent
Ursula Sandberg
Telefon 013-20 73 22

Räven
Oliver Bergman
Josefine Eigel
Åsa Stålnacke
Julia Modig
Nina Torpman

Telefon Räven 013-20 88 18
Mail: zzzraven@linkoping.se

Ugglan
Henrik Qvist
Johanna Flodhag
Karolina Ramidh
Andreas Blom

Telefon Ugglan 013-20 88 48
Mail: zzzugglan@linkoping.se

Älgen
Stefan Johnsson
Eva Thell
Kevin Svensson
Linda Hjalmarsson

Telefon Älgen 013-20 71 92
Mail: zzzalgen@linkoping.se

Vargen/Örnen
Andreas Karlsson
Ulf Rosengård
Matilda Samuelsson

Telefon Vargen/Örnen 013-20 79 69
Mail: zzzvargen@linkoping.se
Mail: zzzornen@linkoping.se

Utvecklingsgrupp fritidshem
Andreas Karlsson, förstelärare fritidshem
Oliver Bergman, lärare på fritidshem
Johanna Flodhag, lärare på fritidshem
Matilda Samuelsson, lärare på fritidshem

Skolkurator
Maria Kjellberg
Telefon 013-20 60 68

Skolsköterska
Lisa Eklund 
Telefon 013-20 79 89

Logoped
Hanna Stål
Telefon 013-29 41 51

Skolpsykolog
Anna Kaspersson
Telefon 013-20 73 62

Vaktmästare

Ulf Rosengård
Telefon 013-207988

Vidingsjöskolan

Till e-postformulär för Vidingsjöskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 22

Besöksadress: Tunngatan 13 (se karta)

Postadress: Vidingsjöskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/vidingsjoskolan http://www.linkoping.se/vidingsjoskolan

Rektor: Sabina Colic
Telefon: 013-207899

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 januari 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: