Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Personal och ledning

Vi är en personalgrupp om ca 60 personer med utbildade fritidspedagoger, förskollärare och legitimerade lärare, administrativ personal samt rektor och biträdande rektor. Psykolog, kurator och skolsköterska ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med speciallärare och skolans ledning.

Kontaktuppgifter

Klicka på personalens namn för att skicka ett e-postmeddelande.

Rektor

Sabina Colic
Telefon 013-20 78 99

Biträdande rektor

Maria Lönnqvist
Telefon 013-20 75 09

Gruppledare

Julia Modig, fritidshem
Maria Bergqvist, år F-3
Jennifer Weckström,år 4-6
Karin Thurfjell, speciallärarna

Administratör

Ursula Sandberg
Telefon 013-20 73 22

Älgen

Julia Modig
Stefan Johnsson
Thea Ahl
Matilda Samuelsson

Telefon Älgen 013-20 71 92
Mail: zzzalgen@utb.linkoping.se

Ugglan

Henrik Qvist
Johanna Flodhag
Karolina Ramidh
Andreas Blom

Telefon Ugglan 013-20 88 48
Mail: zzzugglan@utb.linkoping.se

Vargen

Eva Thell
Ulf Rosengård
Nina Torpman

Telefon Vargen 013-20 79 69
Mail: zzzvargen@utb.linkoping.se

Räven

Andreas Karlsson
Linda Hjalmarsson
Kevin Svensson
Sema Kanat

Telefon Räven 013-20 88 18
Mail: zzzraven@utb.linkoping.se

Utvecklingsgrupp fritidshem

Andreas Karlsson, förstelärare fritidshem
Johanna Flodhag, lärare på fritidshem
Matilda Samuelsson, lärare på fritidshem

Skolkurator

Vakant

Skolsköterska

Lisa Eklund 
Telefon 013-20 79 89

Logoped

Hanna Stål
Telefon 013-29 41 51

Skolpsykolog

Vakant

Specialpedagogisk samordnare

Lena Nilsson
Telefon 013-20 75 96

Vaktmästare

Ulf Rosengård
Telefon 013-207988

Vidingsjöskolan

Till e-postformulär för Vidingsjöskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 22

Besöksadress: Tunngatan 13 (se karta)

Postadress: Vidingsjöskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/vidingsjoskolan http://www.linkoping.se/vidingsjoskolan

Rektor: Sabina Colic
Telefon: 013-207899

Senast uppdaterad den 9 februari 2021