Hoppa till huvudinnehåll

Personal och ledning

Vi är en personalgrupp om ca 60 personer med utbildade fritidspedagoger, förskollärare och legitimerade lärare, administrativ personal samt rektor och biträdande rektor. Psykolog, kurator och skolsköterska ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med speciallärare och skolans ledning.

Kontaktuppgifter

Klicka på personalens namn för att skicka ett e-postmeddelande.

Rektor

Sabina Colic
Telefon 013-20 78 99

Biträdande rektor

Ayman Ayad
Telefon:013-20 75 09

Gruppledare

Andreas Blom, fritidshem
Ida Nilsson, år F-3
Jennifer Weckström,år 4-6
Karin Thurfjell, speciallärarna

Administratör

Ursula Sandberg
Telefon 013-20 73 22

Älgen (år 3-6)

E-post till Älgen

Eva Thell
Natyra Haxha
Nina Torpman

Telefon Älgen 013-20 71 92

Ugglan (år 1)

E-post till Ugglan

Johanna Flodhag
Karolina Ramidh
Hanna Begabriel
Stefan Johnsson

Telefon Ugglan 013-20 88 43

Vargen (F-klass)

E-post till Vargen

Henrik Qvist
Andreas Blom
Matilda Samuelsson
Lisa Granath

Telefon Vargen 013-20 79 69

Räven (år 2)

E-post till Räven

Andreas Karlsson
Linda Hjalmarsson
Daniel Forsell
Elin Widerberg

Telefon Räven 013-20 88 18

Örnen

Caroline Thörnvall
Julia Modig
Filip Serrander

Telefon Örnen 013-20 51 64

Utvecklingsgrupp fritidshem

Andreas Karlsson, förstelärare fritidshem
Johanna Flodhag, lärare på fritidshem
Matilda Samuelsson, lärare på fritidshem
Hanna Begabriel, lärare på fritidshem

Förskoleklass

Telefon: 013-20 51 63

Ida Nilsson
Linn Skeppsby Landh
Julia Edinius
Åsa Stålnacke

Årskurs 1

Telefon: 013-20 51 65

Beatrice Manniche
Maria Hansson
Pernilla Asp Karlsson
Ellinor Gerdin

Årskurs 2

Telefon 013-20 51 53

Sofia Wretman Sjögren
Åsa Dahbo
Malin Svanlund

Årskurs 3

Telefon: 013-20 51 58

Ida Fritz
Hanna Salenby
Micaela Wernander

Årskurs 4

Telefon: 013-20 51 59

Markus Nyhlén
Jennifer Weckström
Maria T Karlsson
Alexandra Kallin

Årskurs 5

Telefon: 013-20 51 60

Johanna Gamble
Ola Fornander
Hanna Martinelle

Årskurs 6

Telefon: 013-20 51 61

Caroline Abdal 
Linda Carlsson
Johanna Levin

AST-klass, Särskild undervisningsgrupp

Telefon: 013-20 51 64

Hanna Wernersson
Carolina Bondesson
Julia Modig
Lisa Ahlström

Speciallärare

Anna Korpe, år 1-3
Karin Thurfjell, år F-3
Lolitha Olsson, Svenska som andraspråk
Annika Svärd, år 4-6
Malin Svanlund, Språkval engelska år 6

Slöjd

Magnus Lindgren, trä och metallslöjd 
Elisabet Modig, textilslöjd

Idrott

Hanna Begabriel, 1-3
Heidi Andersson, 4-6

Musik

Matilda Samuelson, år 1-4
Johanna Gamble, år 4-6

Bild år 4-6

Heidi Andersson

Bibliotekspedagog

Anna-Karin Johansson
Lolitha Olsson

Utvecklingsgrupp skola

Sabina Colic, rektor
Ayman Ayad, biträdande rektor 
Johanna Levin, förstelärare med utvecklingsuppdrag
Hanna Martinelle, förstelärare med utvecklingsuppdrag
Sofia Wretman Sjögren, förstelärare med utvecklingsuppdrag
Linda Carlsson, förstelärare med utvecklingsuppdrag
Andreas Karlsson, förstelärare fritidshem

Skolpsykolog

Peter Max
Telefon 013-29 41 36

Skolsköterska

Amanda Suu
Telefon 013-20 79 89

Logoped

Hanna Stål (föräldraledig)
Telefon 013-29 41 51
Zahra Ghannan  (vikarie)
013-29 41 51

Skolkurator

Ishtar Begabriel
Telefon: 013-20 49 70

Specialpedagogisk samordnare

Lena Gosö
Telefon: 013-20 75 96

Vaktmästare

Telly Gäfvert
013-20 89 56

Senast uppdaterad den 9 februari 2021