Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa på Berzeliusskolans gymnasium

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och är kostnadsfri. På Berzeliusskolan finns skolsköterska, kurator och psykolog. Här finns också vår skolvärd Jakob.

Skolläkare och skolsköterska

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. Eventeuellt besök hos skolläkare går via skolsköterskan.

Kontakt

Annika Esping
Skolsköterska
Gymnasieskolan (Teknikprogrammet, Introduktionsprogrammen), anpassade gymnasieskolan
Telefon: 013 - 20 74 93, 072 - 205 54 74

Erika Hallberg
Skolsköterska
Gymnasieskolan (Naturvetenskapliga programmet)
Telefon: 013 - 26 25 61, 070 - 243 05 61

Kurator och psykolog

Skolkuratorn är i första hand till för eleverna men har även kontakt med föräldrar. Kontakten kan handla om kriser, kompisar, ensamhet, konflikter, mobbning, svårigheter med att gå i skolan, samlevnadsfrågor, drogproblem, till exempel. Kuratorn träffar enskilda elever, grupper och klasser. På skolan finns också en psykolog.

Kontakt

Son-Mi Abrahamsson
Kurator, Naturvetarprogrammet, Teknikprogrammet och Språkintroduktion
Telefon: 013 - 20 74 12

Patricia Eriksson
Kurator, Individuellt alternativ
Telefon: 013 - 26 25 22, 073 - 840 51 42

Emma Otterud
Psykolog
Telefon: 072 - 546 67 14

Senast uppdaterad den 11 augusti 2023