Hoppa till huvudinnehåll

Sjukanmälan på Berzeliusskolans gymnasium

Om du är sjuk är det viktigt att du meddelar skolan. För övrig frånvaro behöver du ansöka om ledigt i förväg.

Sjukanmälan och ledighetsansökan görs från och med höstterminen i Skola 24. Alla vårdnadshavare har fått en instruktion hemskickad via Unikum om hur det går till. Det är viktigt att korrekta kontaktuppgifter finns registrerade för vårdnadshavare, information om hur ni ändrar dessa finns i samma utskick i Unikum.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs på Skola24 via länk nedan. Det går också att ringa till Skola24 på 013 - 26 26 26. Man måste sjukanmäla på nytt varje dag eleven är hemma.

Om du blir sjuk under skoldagen ska du meddela din mentor. Om denne ej är anträffbar, anmäl till din undervisande lärare eller skolsköterskan. 

Frånvaro

Inte bara på lektioner utan även vid andra aktiviteter som skolan anordnar, till exempel friluftsdagar och gemensamma samlingar av olika slag, är närvaro obligatorisk. Närvaron följs upp kontinuerligt. 

Målsman ansvarar för att eleven närvarar i skolan. Ogiltig frånvaro redovisas i terminsbetyget.

Planerad frånvaro

Planerad frånvaro under del av dagen, till exempel vid läkarbesök, läggs in i Skola24.

Vi ber er att undvika ledigheter under terminstid. Detta är extra viktigt under vårterminen i årskurs nio på grund av de nationella prov som genomförs då.

Vid planerad frånvaro ska ansökan göras via Skola24 i god tid. När du är borta från skolan måste du ta igen det du missat.

Länkar till skolans e-tjänster

Skola24

 • Anmäl frånvaro för ditt barn
 • Ansök om ledighet för ditt barn
 • Registrera och ändra vistelsetider på fritidshem för ditt barn
 • Följ upp ditt barns närvaro/frånvaro
 • Se ditt barns schema

IST Administration

 • Registrera och uppdatera dina kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behövs för Unikum och Skola24
 • Se ditt barns lärare, ämnen och studieplan
 • Se ditt barns betyg

Unikum

 • Få information och meddelanden från ditt barns skola
 • Se pedagogiska planeringar i ditt barns ämnen och kurser
 • Ta del av ditt barns kunskapsläge
 • Förbered er inför utvecklingssamtal
 • Anmäl frånvaro och se schema för ditt barn (endast via appen Unikum Familj)

IST Medgivande

 • Se och hantera digitala blanketter som skickas från ditt barns skola.
  Du behöver  registrera dina kontaktuppgifter även här. Uppgifterna används av skolan och behöver uppdateras varje år.

Senast uppdaterad den 11 april 2023