Hoppa till huvudinnehåll

Elevstöd på Berzeliusskolans gymnasium

Alla elever ska ges förutsättningar att nå läro- och kursplanernas mål. En elev som har svårigheter med skolarbetet har rätt till extra anpassningar och/eller särskilt stöd.

Kontakt

Speciallärare Barbro Enquist
Matematik
Tel. 013-29 49 52

Specialpedagog Sara Ivarsson
Tel. 073-059 10 72

Speciallärare Elisabeth Liljegren
Svenska
Tel. 072-582 86 65

Mentor Fredrik Nilheimer

Senast uppdaterad den 24 februari 2023