Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Fritidshemmets övergripande uppdrag är att "komplettera skolan och ge Eleverna en meningsfull fritid" Fritidshemmets verksamhet regleras i Skollagen, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Supersjuan

Supersjuan Foto:Jeppe Gustafsson

Våra avdelningar

På Asken finns barn från förskoleklass till och med år två.

På Asken arbetar:

Ansvarig personal: 

Robin Andersson
Emil Dagnäs

Telefon: 013-20 79 45

OBS! Telefontid efter klockan 13:00! Det bedrivs skolverksamhet i lokalerna under förmiddagen.

På Boken finns barn från förskoleklass till och med år två.

På Boken arbetar

Ansvarig personal:

Alexander Frejd

Anette Hellström

Resurs:

Stefan Lindblom
 

Telefon: 013-20 88 46

OBS! Telefontid efter klockan 13:00! Det bedrivs skolverksamhet i lokalerna under förmiddagen.

På Kastanjen arbetar:

Ansvarig personal:

Karin Hansson

Resurs:

Robin Johansson

 

 

OBS! Telefontid efter klockan 14:00!
Det bedrivs skolverksamhet i lokalerna under förmiddagen.

Telefon: 013-206253

På Kastanjen finns barn i år 3


 

 

 

På Linden finns barn från förskoleklass till och med år två.

På Linden arbetar

Ansvarig personal:

Heléne Dollsén

Carina Jonasson

Resurs:

Jazz Westerberg

Telefon: 013-20 60 61

OBS! Telefontid efter klockan 13:00! Det bedrivs skolverksamhet i lokalerna under förmiddagen.

På Lönnen går barn från förskoleklass till år 2.

På Lönnen arbetar:

Ansvarig personal:

Oskar Bergman

Anna Kraff

 

Telefon: 013-20 58 35

OBS! Telefontid efter klockan 13:00! Det bedrivs skolverksamhet i lokalerna under förmiddagen

Vår personal och vårt förhållningssätt

Personalen på Hjulsbroskolans fritidshem består av  lärare i fritidshem, förskollärare och barnskötare. På Hjulsbroskolans fritidshem har vi ett demokratiskt arbetssätt där eleverna och vårdnadshavarnas inflytande är viktigt. 

På fritidshemmen går elever från förskoleklass till och med årskurs 2 tillsammans och elever i årskurs 3 har ett eget fritidshem. Fritidshemmens undervisning anpassas efter elevernas ålder och intresse. Eleverna ska ha en meningsfull och utvecklande fritid. Målsättningen är att eleverna ska känna trygghet, delaktighet, glädje, kamratskap, ansvar samt visa varandra respekt.

Fritidshemspersonalen träffas regelbundet för samordning av undervisningen.

Supersjuan

Vi arbetar kontinuerligt med de sju förmågorna:

 • Kreativitet
 • Empati
 • Karaktär
 • Social förmåga
 • Självuppfattning
 • Problemlösning
 • Lärande

Det gemensamma arbetsättet med dessa förmågor kallar vi supersjuan.

Föräldrasamverkan

Fritidshemmet strävar efter en god föräldrasamverkan. Exempel på samverkan är utvecklingssamtal, månadsbrev samt drop-in fika där föräldrar och syskon är välkomna.

Våra öppettider

 • 06.30 – 08.15 Morgonomsorg är på avdelningarna Asken/ Boken. Frukost serveras till klockan 07.00. Från 08.00  är barnen ute. Personal med gul väst finns då på skolgården.
 • 12.50 – 16.45  Samtliga avdelningar förskoleklass - årskurs två öppna.
 • Kastanjen öppet: 14.00 - 16.45
 • 16.45 – 17.30 Kvällsomsorg på avdelningarna Asken/Boken.

Under fyra tillfällen per läsår har fritidsavdelningarna stängt för fortbildning (studiedagar). Om du behöver hjälp med barnomsorg dessa dagar så kan du höra av dig till biträdande rektor Leif Karlsson 013-20 56 46 så kan vi hjälpa till att ordna tillsyn.

Ansvarig för fritidshemsverksamheten är Leif Karlsson, telefon 013-205646.

Hjulsbroskolans fritidshem

Till e-postformulär för Hjulsbroskolans fritidshem

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 46

Besöksadress: Bokhagsvägen 5 (se karta)

Postadress: Fritidshem Hjulsbroskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthhjulsbroskolan http://www.linkoping.se/fthhjulsbroskolan

Rektor: Anna Samuelsson
Telefon: 013-20 79 42

Senast uppdaterad den 1 juni 2020