Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbete inom jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Linköpings kommun arbetar sedan länge aktivt för att främja jämställdhet och mångfald. Just nu pågår flera projekt, åtgärder och samarbeten bland annat för att utveckla och ta tillvara den kompetens människor besitter – oavsett bakgrund, läggning, kön, hudfärg, religion eller annat.

Vinna-vinna programmet

Vinna-vinna började som ett EU-projekt som nu har omvandlats till ett permanent program. Vinna-vinna programmet ska stärka och utveckla kommunens arbete när det gäller mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

Utbildning

Programmet ska erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte som påverkar nyckelpersonernas attityder, synsätt och arbetssätt i frågor som rör mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

Det är viktigt att ta tillvara alla människors olika erfarenheter, kunskaper och förmågor. På så sätt kan alla bidra till kommunens utveckling och till vår gemensamma välfärd.

Mångfald

Praktiskt mångfaldsarbete i vardagen ska bidra till att befolkningens sammansättning avspeglas i samhället – inom bostadsområden, skolklasser, arbetsgrupper, föreningar, politiska församlingar och så vidare.

Det handlar om kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, utbildning, yrke, ekonomiska förutsättningar, hudfärg, modersmål, psykiska och fysiska förutsättningar, politisk övertygelse, civilstånd, om man har barn eller inte. 

Mål

Målet för Vinna-vinna programmet är att alla kommunens medarbetare ska få kompetensutveckling när det gäller mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt bli ambassörer för dessa frågor på sina arbetsplatser. 

Modell för att fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete i Linköpings kommun

En modell har tagits fram som syftar till att öka andelen personer med funktionsnedsättning som har arbete i Linköpings kommun. Detta innefattar bland annat marknadsföringsåtgärder, integrering i 100-satsningen och ett samarbete med Samhall. 

Samarbete med Mitt liv

Från och med januari 2016 samarbetar Linköpings kommun med organisationen Mitt liv. Mitt liv är ett socialt företag som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Genom mentorsprogram skapas möten som öppnar dörrar för internationell kompetens. Nästa omgång av mentorsskapsprogrammet startar upp i september 2016. Mitt liv har ett stort nätverk med utländska akademiker där vi som arbetsgivare kan annonsera tjänster och marknadsföra oss som arbetsgivare. Via Mitt liv finns det också möjlighet att ta emot praktikanter.

Senast uppdaterad den 7 september 2016