Hoppa till huvudinnehåll

.

جشن دانش آموزی سال 2021

کمون لینشوپینگ میخواهد برای تمام دانش آموزان دبیرستانی مراسم فارغ التحصیلی زیبایی بسازد. این دانش آموزان حقیقتاً ارزش این را دارند که بعد از تمام این سالهای تحصیلی جشن بگیرند و مورد تحسین قرار بگیرند.  ولی امسال هم مراسم متفاوتی خواهیم داشت.

به دلیل پاندمی موجود جشن های دانش آموزی امسال با ملاحظات بیشتری و به شکلی دیگر انجام خواهد شد. همه باید همکاری کنیم و مسئولیت پذیر باشیم. فاصلۀ خود را با دیگران حفظ کنید، تجمع نکنید و دستورالعمل های مدرسه را دنبال کنید.ما با هم همکاری می کنیم که یک روز خوبی با هم داشته باشیم تا همه بتوانیم به عنوان یک خاطره خوش به یاد داشته باشیم.

خلاصۀ جشن داشن آموزی 

  • روز جمعه 11 ژوئن جشن های دانش آموزی دبیرستان های کمون لینشوپینگ برگزار خواهد شد. زمان این برنامه ها را در وب سایت دبیرستان مربوطه خواهید یافت. 

  • در زمان تعیین شده  در جشن فارغ التحصیلی خود حضور داشته باشید. برای جلوگیری از تجمّع باید خیلی زودتر نیایید و فاصلۀ مناسب را حفظ کنید.

  • درست بعد از برگزاری مراسم  دریافت دیپلم دبیرستانی، دانش آموز مربوطه و بستگان او باید با هم حیاط مدرسه را ترک کنند. کارکنان مدرسه برای راهنمایی شما حضور خواهند داشت.

  • هر دانش آموز میتواند دو نفر از بستگان خود را به همراه داشته باشد.

  • مراسم به صورت کلاس به کلاس در طول روز انجام می شود. ما زمان های این برنامه را در طی روز پخش می کنیم تا فاصلۀ افراد در حیاط مدرسه برای دانش آموزانی که نوبت آنهاست حفظ شود.

توصیه های عمومی

  • اگر احساس بیماری می کنید، حتی اگر علائم خفیف سرماخوردگی دارید، باید در خانه بمانید.

  • در صورتی که متعلق به یک گروه خطر هستید وهنوز واکسن نزده اید نباید در مراسم دریافت دیپلم دبیرستان شرکت کنید.

مراسم دریافت دیپلم دبیرستان نقطۀ عطفی در زندگی هر فردی است، امسال همۀ ما باید با احتیاط و مراقبت از یکدیگر این مراسم را جشن بگیریم.

Senast uppdaterad den 12 maj 2021