Hoppa till huvudinnehåll

Tydlighet en förutsättning för chefer

Linköpings kommuns chefer efterfrågar bättre förutsättningar i att leda förändring och leda verksamhet för att kunna göra ett bättre jobb. Det framgår av en enkät som de har svarat på.

Projektledare Pernilla Hörwing presenterade resultatet av enkät och workshops för kommunens chefer tidigare i våras.

Hur ser förutsättningarna för Linköpings kommuns chefer ut egentligen? Och hur kan vi göra det bättre? För att ta reda på det skickade kommunen under hösten 2018 ut en enkät till alla chefer med ansvar inom de tre områdena verksamhet, ekonomi och personal. Totalt 323 chefer fick enkäten och hela 83 procent svarade.

– Enkäten var uppdelad i olika områden och utifrån svaren kan vi se att det framför allt är inom de två utvecklingsområdena ”leda förändring” och ”leda verksamheter” det finns potential och jobb att göra, säger Pernilla Hörwing som är projektledare för Chefers förutsättningar där enkäten ingår.

Positiva svar

Överlag var resultaten riktigt bra vilket visar på att cheferna upplever att de inom vissa delar redan har bra förutsättningar för sina uppdrag. Inom området ”leda sig själv” låg medelvärdet på 3,4 på en fyrgradig skala och inom ”leda medarbetare” låg medelvärdet på 3,1 vilket är höga och bra värden enligt Pernilla Hörwing.

– Svaren var generellt sett mycket positiva även om det givetvis finns mycket vi ska förbättra. Men det finns goda förutsättningar för chefer i Linköpings kommun.

Enkäten följdes sedan upp med ett antal workshops där Pernilla har träffat ungefär 150 av de medverkande cheferna för att diskutera det som framkommit i svaren.

Önskar mer tydlighet

Några saker som kom fram i de här samtalen var till exempel att man önskar mer tydlighet i vem som beslutar vad, vem som har mandat och vilka mål som ska uppnås. Cheferna såg också att man bör utnyttja ledningsgrupperna till ett ännu mer strategiskt arbete, inte som ett informationsutbyte.

– En annan viktig sak är upptäckten av att man som chef äger många av frågorna själv och kan påverka just dessa, säger Pernilla.

Vad händer nu med all information?
– Den ska bearbetas och analyseras och sedan kommer vi att ta fram ett antal åtgärdsförslag.

Styrgruppen kommer att ta fram övergripande förslag som presenteras för kommunledningen och även förslag för respektive förvaltning. Förslagen ska presenteras i början av sommaren i år. Sedan kommer slutfasen i projektet att handla om implementering.

Samma enkät kommer att användas regelbundet framöver för att mäta förutsättningar för chefer i Linköpings kommun. Har det skett någon förändring eller inte?

Text och foto: Johan Hermansson

 

Kort om projektet

Chefers förutsättningar är namnet på ett projekt för att identifiera vilka förutsättningar Linköpings kommuns chefer har i dag, vilka behov som finns, hur vi kan utveckla och förbättra samt genomföra det. Ett delmål i projektet är också att väcka intresse för att fler ska vilja bli chefer i Linköpings kommun.

Senast uppdaterad den 29 mars 2019