Om förskolan

I natursköna Vidingsjö med närhet till skog och en utforskande miljö ligger Förskolan Grengatan som består av fyra avdelningar.

Grengatans röda hus med en tunnel av pilbuskar framför och en gungställning till höger

Förskolan Grengatan

Styrdokument

Förskolan arbetar efter nationella mål och riktlinjer samt Linköpings kommuns prioriterade områden för 2015-18. Med utgångspunkt i läroplanen (Lpfö98/16) arbetar vi lösningsinriktat med fokus på människans möjligheter, respekten för andra samt övertygelsen om att det är i förskolan grunden i det livslånga lärandet startar.

På förskolan arbetar vi målfokuserat i projekt för att synliggöra barns förändrade kunnande i meningsfulla sammanhang.

Systematiskt kvalitetsarbete

Uppföljning sker kontinuerligt genom;

  • Insynsbesök i förskolan
  • Utvärderingsverktyget KUL - Kvalitetsutveckling i Linköpings Förskolor
  • Attitydundersökning

Förhållningssätt

Förskolan arbetar efter en sociokulturell teori vilket förenklat innebär att människor lär i samverkan med andra. Detta tänk innebär att vi måste ha människor omkring oss att träna på - vi tänker att det är en förutsättning för att utvecklas. Man är inte- men man blir- någon i mötet med andra. Vem kan jag bli i mötet med dig?

Tillsammans med våra pedagoger blir barn bekräftade oavsett känsla, vi hjälper barn som ännu inte hittat kommunikationen verbalt att sätta ord på sina tankar i mötet med andra.

Miljö

Förskolan Grengatan har en väl genomtänkt lärandemiljö där fokus på barns eget intresse och lust till nya erfarenheter är grunden i verksamheten. I olika projekt skapas möjligheter till samspel, kommunikation och samlärande – att lära i meningsfulla sammanhang.

Förskolan erbjuder en Inbjudande och föränderlig miljö där barnets eget intresse står i fokus. Vår tanke är att barn lär och utvecklas på alla tider under dagen. Vi strävar efter att barnets förskoletid ska ses i ett sammanhang där barns delaktighet och inflytande är centralt.

Vi ser det lilla vardagliga som det väsentliga och arbetar medvetenhet för att fånga vardags-och rutinsituationer som stimulerar barns språkliga utveckling.

Våra miljöer stimulerar till lek, upplevelser och nyfikenhet, både ute och inne. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs barns utveckling samt förskolans verksamhet. 

Samverkan

Förskolans fyra avdelningar tar alla emot barn i ålder 1-5 år. Vi samverkar över avdelningarna och bygger relationer i nätverksgrupper bla. genom kören Förskolans sångfåglar, NTA - naturvetenskap och teknik för alla samt våra olika lek och rörelsegrupper.

Prioriterade målområden

  • Sociala färdigheter
  • Spåkutveckling
  • Språklig medvetenhet
  • Matematisk medvetenhet
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 december 2017