Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Välkommen till förskolan Grengatan 21A som är en av fem förskolor i område Vidingsjö.

Grengatans röda hus med en tunnel av pilbuskar framför och en gungställning till höger.

Förskolan Grengatan

Vidingsjö förskolor

Våra verksamheter styrs av Skollag och Lpfö18, Diskrimineringslagen, Barnkonventionens grundprinciper artikel 2, 3, 6 och 12.

Verksamheten ska utgå ifrån barns bästa.

Vår vision

"Vi gör skillnad för varje barn varje dag"

"Som barn i Vidingsjö förskolor ingår jag i en social gemenskap och möter närvarande, omsorgsfulla och engagerade vuxna. Jag blir respekterad för den jag är och jag har möjlighet att uttrycka vad jag känner. Vuxna runt mig bedriver undervisning som utmanar och stimulerar mig för att jag ska utvecklas och lära mig för framtiden".

Grengatans förskola

Vår tanke är att barn lär och utvecklas på alla tider under dagen. Vi ser det viktiga i vardagen och arbetar medvetet med att fånga situationer som stimulerar barns utveckling och lärande.

Vi arbetar lösningsfokuserat med fokus på människors möjligheter, respekten för andra och att vi anser att det livslånga lärandet startar i förskolan.

Vi arbetar med läroplanens mål i projekt för att synliggöra barns förändrade kunnande i meningsfulla sammanhang.

Vår förskola har fem avdelningar och vi arbetar med åldershomogena grupper.

Varmt välkomna att besöka förskolan.

Postadress: Förskolan Grengatan 21A
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskgrengatan21a https://www.linkoping.se/fskgrengatan21a

Rektor: Anneli Träff
Telefon:013-20 79 87

Rektor biträdande: Per Sandsborg
Telefon:013-29 48 15

Senast uppdaterad den 28 april 2023