Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt kvalitetsarbete

Alla förskolor ska utifrån skollag och läroplan bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att man på förskolan arbetar målstyrt med tydliga syften kring undervisning och omsorg för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet.

Senast uppdaterad den 13 maj 2020