Introduktion i förskolans värld

Vår vision "En förskola att längta till" är grunden i mötet mellan barnet, pedagogerna och vårdnadshavaren under introduktionen och i vår fortsatta tid tillsammans på förskolan.

En person läser för en bebis.

 

Samverkansaktiv inskolning

Vi tillämpar en aktiv inskolning vilket innebär samverkan mellan förskola-hem där fokus ligger på att bygga relationer och skapa goda möten. Vår tanke är att förskolan ska vara ett forum för diskussion och nytänkande kring barns utveckling och lärande. En nära och god relation med vårdnadshavare utgör grunden i vårt utvecklingsarbete och vi ser därför vikten av att ha en öppen och rak kommunikation. 

På förskolan arbetar vi medvetet för att skapa möten och nyfikenhet samt ge vårdnadshavare en helhetsbild av förskoleverksamheten.

Vi är medvetna om att inskolningar kan upplevas olika från familj till familj och vi är lyhörda för önskemål och tankar.

Om barnet inte är van vid förskoleverksamhet sedan tidigare brukar vi räkna med att det tar cirka 14 dagar att skola in. Detta är naturligtvis individuellt och kan ta både kortare och längre tid.

Uppföljningssamtal

Några veckor efter inskolningen erbjuds uppföljningssamtal, där vi tillsammans reflekterar över inskolningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 december 2017