Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt trygghetsarbete

I det systematiska kvalitetsarbetet ryms ett arbete med systematiskt trygghetsarbete och det styrs utifrån skollag, diskrimineringslag och barnkonventionen.

Förskolan ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling, diskriminering och att väva in de centrala artiklarna från barnkonventionen i vår verksamhet.

Senast uppdaterad den 28 april 2023