Hoppa till huvudinnehåll

Att söka till Arenaskolan åk 7

Till läsåret 2023/2024 kan man söka följande profiler till årskurs 7:
Fotbollsprofil, dansprofil, hockeyprofil, simprofil, konståkningsprofil. Om det är fler sökande än antal platser så kallas eleven till färdighetstest under vecka 6 eller vecka 7. Kallelse skickas till den mejladress som står i ansökan. Testet kommer bestå av två tillfällen och eleven måste delta på båda för att kunna få en plats. Vid det ena tillfället testas eleven specifikt inom den profil eleven söker till, och vid det andra delen testas eleven allmänt inom ämnet idrott och hälsa. 

Om man söker till Arenaskolan utan profil så får man automatiskt multiinriktning, vilket innebär att eleven har mer av ämnet idrott och hälsa. Till multi krävs inga färdighetstester.

Ansökan till våra profiler och multiinrikting sker via det ordinarie skolval som Linköping kommun skickar ut information om under december månad.

Skolvalet sköts centralt inom Linköpings kommun. För mer information kontakta Skolval i första hand genom mejl, se mejladress nedan.

 

Vanliga frågor och svar angående profiler:

Fråga: Hur söker jag till en profil på Arenaskolan?

Svar: Ansökan sker i ordinarie skolvalet enligt den information som skickats ut från Linköpings kommun. 

Fråga: Hur sker urvalet till profilplatserna? 

Svar: Om det är fler sökande än antalet platser så sker urvalet via färdighetstest som består av följande två delar:

1. Specifik idrott  

2. Test idrott och hälsa

Fråga: När genomförs färdighetstesterna till de olika profilerna? 

Svar: Färdighetstesterna genomförs under vecka 6 och 7 2023. Varje elev blir kallad till två tillfällen där det krävs att man deltar på båda tillfällena för att kunna få en plats. Efter skolvalsperiodens slut skickas kallelse till färdighetstester via mejl.

Fråga: Hur många platser finns det på varje profil och inriktning i blivande åk 7? 

Svar: Fotbollsprofil 62 platser, hockeyprofil 24 platser, dansprofil 20 platser, simprofil 10 platser, konståkningsprofil 8 platser, multinriktning 56 platser.

Fråga: Hur många profiler kan man söka? 

Svar: En elev kan söka sammanlagt totalt två profiler och/eller spets i Linköpings kommun.

Fråga: Kan man söka till Arenaskolan om man bor i annan kommun?

Svar: Ja, man kan söka till Arenaskolan. I första hand går platserna till elever som bor och är folkbokförda i Linköpings kommun. För ansökan kontakta Skolval via mejladress här nedan:

Har du andra frågor, kontakta vår profilsamordnare Stefan Petersson via mejladress här nedan:

Senast uppdaterad den 14 november 2022