Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet och sjukanmälan

Här finner du information om sjukanmälan och ledighetsansökan på Ekängens skolor.

Sjukanmälan

Är ditt barn sjukt görs en sjukanmälan via Skola24.  

Ansökan om ledighet görs direkt i verktyget. Om du som vårdnadshavare frånvaroanmäler ditt barn kommer den informationen både till skolan och fritidshemmet.

Information om hur du som vårdnadshavare använder e-tjänsten Skola24 finns här, både kring webb- och appanvändning: 

Sjukanmälan under lov

Under lovdagar och studiedagar som fritidshemmen håller öppet sjukanmäler du ditt barn direkt till fritidshemmet.
Innan klockan 07:45 ringer du till morgonomsorgen.

Ledighetsansökan

Behöver ditt barn vara ledigt görs ansökan även här via verktyget Skola24.

Skolplikt

Varje barn, som har att fullgöra skolplikt, ska delta i den verksamhet som anordnas för att ges den avsedda utbildningen, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli.

Möjlighet till ledighet för elev - författningsbestämmelser

Av skollagen 7 kap 18 § följer att en elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Nationella prov

Nationella prov innebär obligatorisk närvaro. Ledighet beviljas inte när nationella prov genomförs.

 

Senast uppdaterad den 5 augusti 2022