Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet och sjukanmälan

Här finner du information om sjukanmälan och ledighetsansökan på Ekängens skolor.

Sjukanmälan

Från och med vårterminen 2019 ändras rutinen för sjukanmälan på Ekängens skolor. Då görs sjukanmälan direkt i Dexter, via hemsidan (se länken nedan) eller appen (IST Dexter).

Sjukanmälan under lov

Under lovdagar och studiedagar som fritidshemmen håller öppet sjukanmäler du ditt barn direkt till fritidshemmet.
Innan klockan 07:45 ringer du till morgonomsorgen.

Ledighetsansökan

Skolplikt

Varje barn, som har att fullgöra skolplikt, ska delta i den verksamhet som anordnas för att ges den avsedda utbildningen, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli.

Möjlighet till ledighet för elev - författningsbestämmelser

Av skollagen 7 kap 18 § följer att en elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Nationella prov

Nationella prov innebär obligatorisk närvaro. Ledighet beviljas inte när nationella prov genomförs.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 januari 2019