Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Ekängens skolor består av cirka 520 elever i förskoleklass, grundskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Alla elever i förskoleklass och årskurs 1 går på Bärstadskolan. Eleverna i årskurs 2-6 går på Ekängsskolan. Fritidshem och öppen fritidsverksamhet finns på respektive skola.

Bild på Ekängens skolor

Foto: Filip Leo

Naturnära skolor

Ekängens skolor ligger i Ekängen sex kilometer från Linköpings centrum med närhet till naturen. I närområdet finns flera skogar och sjön Roxen. Skolornas närhet till skog och sjö ger eleverna stimulans för lek och lärande. Skolorna har tillgång till en egen skolskog på gångavstånd från skolorna.

Verksamhet

Vi arbetar aktivt med skolutveckling och har gemensamt uppsatta mål för verksamheten. Vi har behöriga pedagoger som med stort engagemang utvecklar arbetsmetoder för att nå en hög måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar med att alla elever ska känna sig trygga, ha arbetsro och bli bekräftade i sitt lärande.

Personalen arbetar i arbetslag som leds utav arbetslagsledare. Vi har förmånen att ha tre förstelärare, varav två med särskilt uppdrag i sin tjänst. Vi prioriterar tid för kollegialt lärande och samarbete i våra arbetslag.

Bärstadskolan

  • Förskoleklass och grundskola årskurs 1.
  • Fritidshem för förskoleklass och årskurs 1.

Ekängsskolan

  • Grundskola årskurs 2-6.
  • Fritidshem för årskurs 2-6.

Trygghet och arbetsro

På våra skolor arbetar vår engagerade personal med att skapa trygghet och arbetsro för våra elever. Vi har en trygghetsgrupp som vi kallar SVÄN (Skolans Vän) där personal och elevrepresentanter från alla klasser ingår. De arbetar aktivt och förebyggande för att skapa trygghet och trivsel på våra skolor.

Helhetssyn

Vi arbetar utifrån en helhetssyn och med elevernas behov i centrum under hela deras dag i våra verksamheter.

Skolutveckling

Vi har en skolutvecklingsplan som syftar till ökad måluppfyllelse och delaktighet för alla elever.
Vi arbetar med:

  • Synligt lärande med regelbunden återkoppling till eleverna i det vardagliga arbetet.
  • Kollegialt lärande.
  • Pedagogiska planeringar med tydliga mål för arbetsområden och lektioner.
  • Individuell utvecklingplan
Ekängens skolor

Till e-postformulär för Ekängens skolor

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 11

Besöksadress: Hästhagsvägen 14 (se karta)

Postadress: Ekängens skolor
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/ekangsskolan http://www.linkoping.se/ekangsskolan

Rektor: Adalheidur Östlund
Telefon: 013-20 87 67

Rektor biträdande: Anneli Green
Telefon: 013-29 41 11

Rektor biträdande: Carina Brage
Telefon: 013-26 37 28

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juni 2020