Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Ekängens skolor består av cirka 490 elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Alla elever i förskoleklass och årskurs 1 går på Bärstadskolan. Eleverna i årskurs 2-6 går på Ekängsskolan. Fritidshem för eleverna i årskurs F-1 finns på Bärstadskolan och fritidshem för årskurs 2-6 finns på Ekängsskolan.

Bärstadskolan och Ekängsskolans olika skolbyggnader

Foto: Filip Leo

Naturnära skolor

Ekängens skolor ligger i Ekängen, sex kilometer från Linköpings centrum, med närhet till naturen. I närområdet finns flera skogar och sjön Roxen. Skolornas närhet till skog och sjö ger eleverna stimulans för lek och lärande. Skolorna har tillgång till en egen skolskog på gångavstånd från skolorna.

Verksamhet

Vi arbetar aktivt med skolutveckling och har gemensamt uppsatta mål för verksamheten. Vi har behöriga pedagoger som med stort engagemang utvecklar arbetsmetoder för att nå en hög måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar med att alla elever ska känna sig trygga, ha arbetsro och bli bekräftade i sitt lärande.

Personalen arbetar i arbetslag som leds av arbetslagsledare. Vi har förmånen att ha fyra förstelärare med särskilda uppdrag i sina tjänster. Vi prioriterar tid för kollegialt lärande och samarbete i våra arbetslag.

Bärstadskolan

  • Förskoleklass och grundskola årskurs 1.
  • Fritidshem för förskoleklass och årskurs 1.

Ekängsskolan

  • Grundskola årskurs 2-6.
  • Fritidshem för årskurs 2-6.

Trygghet och arbetsro

På våra skolor arbetar vår engagerade personal med att skapa trygghet och arbetsro för våra elever. Vi har en trygghetsgrupp som vi kallar SVÄN (Skolans Vän) där personal och elevrepresentanter från alla klasser ingår. De arbetar aktivt och förebyggande för att skapa trygghet och trivsel på våra skolor.

Helhetssyn

Vi arbetar utifrån en helhetssyn och med elevernas behov i centrum under hela deras dag i våra verksamheter.

Skolutveckling

Vi har en skolutvecklingsplan som syftar till ökad måluppfyllelse och delaktighet för alla elever.
Vi arbetar med:

  • Synligt lärande med regelbunden återkoppling till eleverna i det vardagliga arbetet.
  • Kooperativt lärande.
  • Kollegialt lärande.
  • Pedagogiska planeringar med tydliga mål för arbetsområden och lektioner.
  • Individuell utvecklingplan

Senast uppdaterad den 17 augusti 2023