Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Välkommen till Ekängens skolors fokusbibliotek

Fokusbibliotek 

Ekängens skolor är en del av Linköpings kommuns satsning för att utveckla grundskolans skolbibliotek - så kallade fokusbibliotek. Det finns ett bibliotek på Bärstadskolan och ett på Ekängsskolan. 

Satsningen på fokusbibliotek innebär bland annat att skolan i uppstartsskedet får medel centralt för att starta upp verksamheten samt att en fackutbildad bibliotekarie anställs. Det ska även finnas en bibliotekspedagog på skolan, som bidrar till ökat samarbete mellan fokusbibliotekarien och övrig pedagogisk personal. Bibliotekets verksamhet ska grundas i läroplanen.

Fokusbiblioteket är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att:
• vara en integrerad del av skolans verksamhet
• verka läsfrämjande
• utveckla informationskompetensen på skolan

Bibliotekarie

Ekängens skolor saknar för närvarande bibliotekarie. 

Bibliotekspedagog

Bibliotekspedagog är Kristina Karlsson.

 

Vill du läsa mer om Linköpings kommuns satsning på fokusbibliotek kan du läsa mer på länken nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juni 2020