Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Ekängens skolor har ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagogisk koordinator och skolpsykolog.

Ekängens skolors elevhälsoteam

Ekängens skolors elevhälsoteam består av:

  • Rektor
  • Biträdande rektor
  • Skolsköterska
  • Skolkurator
  • Skolpsykolog
  • Specialpedagogisk koordninator

Skolhälsovård

Skolsköterska på Ekängens skolor är just nu vakant och vi hänvisar centrala elevhälsan under tiden för rekrytering.

För mer information om skolhälsovården, se länken "Elevhälsa, den medicinska delen. Gemensam information", se nedan.

Skolkurator

Skolkurator är Carolina Medin.
Telefon: 013-29 41 20.

Skolpsykolog

Skolpsykolog är Sandra Anello.

Specialpedagogisk koordinator

Specialpedagogisk koordinator (SENCO) är Per Bergqvist.
Telefon: 013-29 49 74

Senast uppdaterad den 5 augusti 2022