Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Himnaskolans handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Varje elev har rätt att utvecklas i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska skolan utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du vända dig till ditt barns lärare. Om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med läraren ska du kontakta skolans rektor.

Himnaskolans ”Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” är tillgänglig på Unikum.

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när eleven blir illa behandlad av någon annan (elev eller vuxen) på skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när eleven blir illa behandlad av någon annan (elev eller vuxen) på skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning. 

Senast uppdaterad den 1 mars 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: