Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Sedan vårterminen 2013 har Himnaskolan ett fokusbibliotek. Fokusbibliotek är Linköpings kommuns satsning på skolbibliotek vilket innebär extra medel för att rusta upp lokalen, köpa in nya medier samt att anställa en utbildad bibliotekarie.

Linghems närbibliotek

Linghems närbibliotek flyttar in i samma lokaler och integreras med fokusbiblioteket. Alla som har ett lånekort hos Linköpings stadsbibliotek eller något annat kommunbibliotek i Östergötland samt Tranås kommun kan låna hos oss samt även beställa böcker från vilket bibliotek som helst i Östergötland och Tranås. Mer om Linghems bibliotek samt öppettider kan ni få via länken här nedan.

Fokusbiblioteket

Fokusbiblioteket är öppet under hela skoldagen och tillgängligt för skolans elever och personal. På Himnaskolan heter fokusbibliotekarien Mikael Varenius. Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att vara en integrerad del av skolans verksamhet, verka läsfrämjande och utveckla informationskompetens

Biblioteksråd

På skolan finns tre biblioteksråd som består av elever som tillsammans med fokusbibliotekarien fångar upp tips på böcker från andra elever, ordnar aktiviteter på loven med mera.

Kontaktinformation

Mikael Varenius Tel: 013-20 52 52

Senast uppdaterad den 7 oktober 2020