Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Himnaskolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, kurator, psykolog, skolsköterska, rektors specialpedagogiska stöd samt speciallärare. Elevhälsoteamet arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elever.

Senast uppdaterad den 28 september 2018