Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

I Linghem har vi tre fritidsavdelningar, Sjöhästen, Bläckfisken och Guldfisken, där det går elever från förskoleklass till årskurs 1. Vi har en fritidsavdelning, Delfinen, där elever i åk 2 går. Vi har en fritidsavdelning, Stora Blå, där elever i årskurs 3 till årskurs 6 går.

Himnaskolans fritidshem

Alla fritidsavdelningar arbetar utifrån barnets ålder och mognad. Vi bedriver en varierande verksamhet för att tillgodose våra barns behov. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet, fantasi och sociala förmåga.

Vi erbjuder barnen såväl styrda som spontana aktiviteter som utgår från barnens behov, egna önskemål och gruppens behov. Att eleverna ska vara delaktiga och ha inflytande i sin egen verksamhet är en självklarhet som ligger till grund för vårt arbete. I ett nära samarbete med skolan så arbetar vi ständigt för att öka barnens måluppfyllelse.

Avdelning Delfinen
Telefon: 013- 20 70 04

Avdelning Sjöhästen
Telefon: 013-20 58 73

Avdelning Bläckfisken
Telefon: 013-26 30 14

Avdelning Guldfisken
Telefon: 013-26 30 44

Avdelning Stora Blå
Telefon: 013-20 69 79

Senast uppdaterad den 17 augusti 2021