Hoppa till huvudinnehåll

Hörselklass

Blästadsskolans hörselklass är en särskild undervisningsgrupp som
erbjuder en tvåspråkig undervisning för elever med hörselnedsättning.

Undervisningen sker på svenska, teckenspråk och tecken som stöd. Vi använder även hörteknik.

Eleverna läser enligt grundskolans läroplan.

Blästadsskolan har ett regionalt upptagningsområde och vi tar emot
skolelever från förskoleklass till årskurs 6 från hela Östergötland.

Elever som går i hörselklassen har även en tillhörighet i sin årskursklass. Elever kan i vissa delar av skoldagen delta i större klass.

Senast uppdaterad den 21 november 2023