Hoppa till huvudinnehåll

Blästadsskolans trygghetsteam

Blästadsskolan- en trygg och utvecklande plats i Linköping.
Vår vision är att Elever på Blästadsskolan ska mötas av positiva förväntningar, känna sig trygga i skolans alla miljöer samt bli utmanade utifrån sina förutsättningar.
Vi vill göra en bra skola bättre!

Välkommen till Blästadsskolan som ligger i ett lugnt och naturskönt område. Skolans placering ligger tryggt vid en återvändsgränd vilket minimerar trafik och skapar trygghet.

Vi prioriterar trygghet för våra elever och personal och strävar hela tiden att eleverna ska känna sig sedda och hörda. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar aktivt för att förebygga och åtgärda alla former av kränkningar.


Skolgården erbjuder plats för bandy, basket, hoppa hopprep och lek och rörelse och har tillgång till naturnära miljö med stenar och träd. Vid skolan finns tillgång till fotbollsplaner, rink och en skogsdunge. Vi har vid varje rast rastvärdar som finns för att skapa trygghet för våra elever.

Detta läsår har vi utvecklat rastverksamheten med “Rastkungar” som har ansvar för att olika saker ska hända under rasterna. Varje måndag kommer en film där rastkungarna presenterar veckans challenge. Det kan vara allt från cykelrace till rocka rockring.

Vi är stolta över att vara en skola som satsar på utveckling. Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt arbetssätt och våra metoder för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden. Vi har höga förväntningar på våra elever och vi arbetar tillsammans.

Vi vill genomsyra vår verksamhet genom det Relationella perspektivet I ett relationellt perspektiv blir handlingar och miljö viktiga att undersöka för att förstå hur och varför personer hamnar i svårigheter, eftersom man menar att det är i situationen som svårigheter uppstår. Det betyder att fokus är att forma lärmiljön och undervisningen så att den möter upp alla elevers olika behov.

Det relationella perspektivet utgår från ett demokratiskt medborgarperspektiv, lika rättigheter, delaktighet och ett tillgängligt samhälle.

Trygghetsteamet 

  • Nicole Gustafsson
  • Susanne Skoogh
  • Frida Sjödin
  • Albin Hermansson

 

Senast uppdaterad den 8 maj 2023