Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Om elevhälsan

Skolhälsovården för eleverna är kostnadsfri. Arbetet är först och främst förebyggande, en fortsättning på den hälsovård som barnen fått genom barnhälsovården.

Hälsoundersökning

Enligt Skollagen skall alla barn erbjudas hälsoundersökningar minst en gång per stadium. Syftet är att tidigt upptäcka avvikelser från den normala utvecklingen. Undersökningarna utförs av skolsköterskan. Vid avvikelser konsulteras skolläkaren.

Skolsköterska

Gunilla Bogren: 013 - 29 47 21, 0725185955

Kurator

Frida Loos: 013 - 20 53 92

Skolpsykolog

Linnéa Trosell: 

Logoped

Zarah Ghannan: 

 

 

Senast uppdaterad den 13 april 2016