Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Om elevhälsan

Skolhälsovården för eleverna är kostnadsfri. Arbetet är först och främst förebyggande, en fortsättning på den hälsovård som barnen fått genom barnhälsovården. Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

Hälsoundersökning

Enligt Skollagen skall alla barn erbjudas hälsoundersökningar minst en gång per stadium. Syftet är att tidigt upptäcka avvikelser från den normala utvecklingen. Undersökningarna utförs av skolsköterskan. Vid avvikelser konsulteras skolläkaren.

Skolsköterska

Gunilla Bogren   Telefon: 013 - 29 47 21

Kurator

Cecilia Rogestam Telefon: 013 - 20 70 69

Skolpsykolog

Vakant Telefon 013- 20 79 31

Logoped

Hanna Stål

 

 

Senast uppdaterad den 21 juni 2017