Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan

Sjukanmälan måste göras varje dag som ert barn är sjukt.

  • Du använder enklast IST dexter appen för sjukanmälan.
  • Vid fel på appen ring 013-20 54 80 före 07:30 och lämna ett meddelande.

Ledighet för elever

Av skollagen 7 kap § 18 följer att en elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledigheter beviljas.

Rektor beslutar om alla ledigheter.

Blankett för ledighetsansökan finns att hämta i slutet på den här sidan.

Nationella prov läsåret 2020/2021

Ledigheter beviljas inte när nationella prov för årskurs 6 genomförs.
Provperiod för ämnesprov fastställs av Skolverket.

Årskurs 6 Höstterminen 2020

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Årskurs 6 Vårterminen 2021

De nationella proven i svenska görs tisdag och torsdag vecka 6.

Engelska görs vecka 12 och matematik vecka 17.

För mer info se skolverkets hemsida.

Nationella Prov årskurs 3 Vårterminen 2021

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

15 mars–21 maj 2021 (vecka 11-20).

Ledighet beviljas inte under denna period.

Mer exakta datum meddelas av klassens lärare.

Senast uppdaterad den 5 oktober 2020