Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan

Sjukanmälan måste göras varje dag som ert barn är sjukt.

  • Du använder enklast IST dexter appen för sjukanmälan.
  • Alternativt ring 013-20 54 80 före 07:30 och lämna ett meddelande.

Ledighet för elever

Av skollagen 7 kap § 18 följer att en elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledigheter beviljas.

Rektor beslutar om alla ledigheter.

Blankett för ledighetsansökan finns att hämta i slutet på den här sidan.

Nationella prov läsåret 2019/2020

Ledigheter beviljas inte när nationella prov för årskurs 6 genomförs.
Provperiod för ämnesprov fastställs av Skolverket.

Årskurs 6 Höstterminen 2019

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Årskurs 6 Vårterminen 2020

Ämne  Vecka  Provdatum  
svenska, svenska som andraspråk 6

måndag 3 februari 2020  

svenska, svenska som andraspråk 6 onsdag 5 februari 2020
engelska 14 tisdag 31 mars 2020
engelska 14 torsdag 2 april 2020
matematik 19 tisdag 5 maj 2020
matematik 19 torsdag 7 maj 2020

Nationella Prov årskurs 3 Vårterminen 2020

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

9 mars - 15 maj 2020 (vecka 11-20).

Ledighet beviljas inte under denna period.

Mer exakta datum meddelas av klassens lärare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 juni 2019