Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trygghetsarbetet på Vidingsjöskolan

 

Trygghetsteamet

Läsåret 2019-2020 består skolans trygghetsteam av: Maria Lönnqvist, Maria Kjellberg, Hanna Martinelle, Eva Thell, Magnus Lindgren, Julia Modigh, Maria Hansson och Inger Eriksson.

Vidingsjöskolan ska vara en plats där kunskap inhämtas. En förutsättning för ett gott kunskapsinhämtande är en lugn och trygg arbetsmiljö. Vi på Vidingsjöskolan arbetar gemensamt för att skapa dessa förutsättningar.

Förebyggande arbete

Stödgruppen arbetar förebyggande på skolnivå. Målet för verksamheten är att elever och personal tar ansvar för att alla ska uppleva skolan som en lugn och trygg plats för inhämtande av kunskaper.

Rutiner

Vidingsjöskolans stödteam träffas varje tisdag kl 8-10. Några av stödteamets representanter träffar utsedda kamratspanare från klasserna för att höra hur de upplever situationen i klassrummet, på raster, i matsalen och i omklädningsrummet till idrotten. Eleverna i klassen turas om att vara kamratspanare en vecka i taget, de är två elever som arbetar tillsammans. Eleverna får tillfälle att diskutera mobbningsfrågor och informera stödteamet om hur kompisrelationerna fungerar.

Den andra delen av teamet bearbetar informationen och reder ut eventuella konflikter. Det är viktigt att samtalen följs upp vid flera tillfällen. Vid svårare konflikter eller mobbning kontaktas föräldrar.

Vad är mobbning?

Definitionen på mobbning: När en eller flera elever systematiskt under en viss tid trakasseras av en eller flera andra elever. En enstaka händelse är således inte mobbning. Karaktären på mobbning kan vara fysisk eller psysisk eller båda delar i kombination. Att upptäcka mobbning är svårt, eftersom det ofta är ett dolt problem. För att upptäcka en mobbningssituation krävs indikationer från många olika håll. Därför är föräldrarnas observationer viktiga för stödteamets arbete. Det är viktigt att påpeka att alla konflikter inte innebär mobbning.

Vikten av förebyggande arbete

En god arbetsmiljö skapas genom samverkan mellan elever, skolans personal och föräldrar i öppna samtal. Vidingsjöskolan ska vara en skola att längta till.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 januari 2020