Hoppa till huvudinnehåll

Trygghetsarbetet på Vidingsjöskolan

 

Trygghetsteamet

Läsåret 2021-2022 består skolans trygghetsteam av: Hanna Martinelle, Eva Thell, Magnus Lindgren,
Julia Modig, Maria Hansson och Inger Eriksson.

Vidingsjöskolan ska vara en plats där kunskap inhämtas. En förutsättning för ett gott kunskapsinhämtande är en lugn och trygg arbetsmiljö. Vi på Vidingsjöskolan arbetar gemensamt för att skapa dessa förutsättningar.

Förebyggande arbete

trygghetsteamet arbetar förebyggande på skolnivå. Målet för verksamheten är att elever och personal tar ansvar för att alla ska uppleva skolan som en lugn och trygg plats för inhämtande av kunskaper.

Vad är mobbning?

Definitionen på mobbning: När en eller flera elever systematiskt under en viss tid trakasseras av en eller flera andra elever. En enstaka händelse är således inte mobbning. Karaktären på mobbning kan vara fysisk eller psysisk eller båda delar i kombination. Att upptäcka mobbning är svårt, eftersom det ofta är ett dolt problem. För att upptäcka en mobbningssituation krävs indikationer från många olika håll. Därför är föräldrarnas observationer viktiga för Trygghetsteamets arbete. Det är viktigt att påpeka att alla konflikter inte innebär mobbning.

Vikten av förebyggande arbete

En god arbetsmiljö skapas genom samverkan mellan elever, skolans personal och föräldrar i öppna samtal. Vidingsjöskolan ska vara en skola att längta till.

Senast uppdaterad den 1 april 2022