Hoppa till huvudinnehåll

Särskild undervisningsgrupp IVAS

IVAS (indvidanpassade studier) är en liten undervisningsgrupp för elever inom autismspektrat. Utbildningen vänder sig till elever i åk 4-6 med en diagnos inom autism. Vår vision är att varje elev ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan. Varje elev ska få utvecklas så mycket som möjligt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina förutsättningar.

På Vidingsjöskolan finns två IVAS-grupper för elever inom autismspektrat i årskurs 4-6. I grupperna arbetar grundskollärare med ämnesbehörighet, lärare i fritidshem och resurspersonal. Eleverna har tillgång till elevhälsoteam på samma sätt som övriga klasser på skolan. Personalen i IVAS har kontinuerlig fortbildning i hur man bemöter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer och får också regelbundet handledning av skolpsykolog. Gruppernas upptagningsområde är Linköpings kommun.

Mål för verksamheten

Varje elev ska mötas med respekt och förståelse utifrån sin funktionsvariation.
Undervisningen ska vara anpassad efter varje elevs individuella behov.

Målet är att eleven ska:

  • vilja komma till skolan och där känna gemenskap och trygghet med kamrater och personal.
  • ges möjlighet att lyckas med skolarbetet och därmed få ökat självförtroende och en bättre självkänsla.
  • ta ansvar för sitt lärande.
  • få insikt om sin funktionsvariation.
  • respektera normer och värden på skolan och i samhället.
  • utvecklas så mycket som möjligt både kunskapsmässigt, individuellt och socialt utifrån sina förutsättningar.

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023