Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Vi arbetar ständigt med att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Vi vill få våra elever att känna trygghet och gemenskap. I vårt arbete utgår vi från Planen mot kränkande behandling samt skolans ordningsregler.

Plan mot kränkande behandling

En skola där varje elev upplever, trygghet, glädje och lärande.

En trygg och stimulerande miljö är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla.

Syftet med planen mot kränkande behandling är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Vår Plan mot kränkande behandling finns tillgänglig nederst på sidan.

Vist skolas ordningsregler  

För att alla ska trivas och känna sig trygga på vår skola förväntar vi oss att du:

 • Passar tiden
 • Lämnar ytterkläder och skor på anvisad plats i kapprum på skolan och i fritidshemmets lokaler
 • Kommer förberedd till lektionen
 • Gör ditt bästa 
 • Använder ett vårdat språk
 • Är ute på dina raster
 • Håller rent och snyggt omkring dig

På vår skola är det inte tillåtet att:

 • Kränka eller skada någon
 • Störa lektioner
 • Lämna skolans område utan att säga till en ansvarig vuxen
 • Förstöra skolans eller andras ägodelar
 • Använda mobilen på skolans område

För säkerheten på skolan gäller följande:

 • Ingen snöbollskastning p.g.a skaderisk
 • Ingen kickbike, cykel eller inlines/rullskridskor på skolans område
 • Vi spelar boll på avsedda ytor
 • Vi har även separata regler gällande bandy- och fortbollsplanen

Konsekvenser (vad händer) om man bryter mot ordningsreglerna ?

Om man mot förmodan bryter mot en ordningsregel vidtar skolan åtgärder. Beroende på vad som inträffat görs olika momentet. Handlar det om kränkning kommer det utredas omgående enligt rutin. Gäller det medvetet skada av material hanteras det skyndsamt tillsammans med vårdnadshavare och elev. Vi arbetar i samverkan:

 • Samtal med elev
 • Samtal med vårdnadshavare
 • Samtal med rektor

  

Senast uppdaterad den 24 augusti 2020