Handlingsplaner

Vi arbetar ständigt med att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Vi vill få våra elever att känna trygghet och gemenskap. I vårt arbete utgår vi från likabehandlingsplanen samt skolans ordningsregler.

Likabehandlingsplan

En trygg och stimulerande miljö är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla.

Syftet med likabehandlingsplanen är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Vår likabehandlingsplan finns tillgänglig nederst på sidan.

Vist skolas ordningsregler  

För att alla ska trivas och känna sig trygga på vår skola förväntar vi oss att du:

 • Passar tiden
 • Inte har ytterkläder och skor i skolans och fritidshemmens lokaler
 • Kommer förberedd till lektionen
 • Gör ditt bästa (se ansträngningstrappa)
 • Använder ett vårdat språk
 • Är ute på dina raster

På vår skola är det inte tillåtet att:

 • Skada eller kränka någon
 • Störa lektioner
 • Lämna skolans område utan att säga till en ansvarig vuxen
 • Förstöra skolans eller andras ägodelar
 • Använda mobilen under skoltid F-6 och fritidstid F-3 (Telefoner samlas in i början av skoldagen)

Vi har även separata regler gällande bandy- och fotbollsplan

Vad händer om man bryter mot ordningsreglerna ?

 • Samtal med pedagog
 • Vid återkommande överträdelse av regler kontaktas föräldrarna
 • Möte med rektor om ovanstående inte har lett till någon förbättring
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 mars 2019