Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Skolbiblioteket i Sturefors är integrerat med folkbiblioteket

En pedagogisk resurs

Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetens 

Ett integrerat bibliotek

Skolbiblioteket på Vist skola är integrerat med närbiblioteket i Sturefors och är därmed även öppet för allmänheten. Alla som har ett lånekort hos Linköpings stadsbibliotek eller något annat kommunbibliotek i Östergötland samt Tranås kommun kan låna hos oss. För att eleverna på Vist skola smidigt ska kunna låna under skoltid, får de ett särskilt skollånekort som förvaras i skolan. Samverkan med stadsbiblioteket ger oss även möjlighet att låna in medier från andra bibliotek. 

För information om Sturefors bibliotek klicka på länken nedan

Senast uppdaterad den 27 oktober 2021