Skolbibliotek

Fokusbibliotek är Linköpings kommuns modell för att förbättra skolbiblioteken i grundskolan. Utvalda skolor får under en uppstartsperiod extra medel för att anställa en utbildad bibliotekarie och för inköp av medier. Just nu finns över tjugo fokusbibliotek i kommunen och fler är på gång.

Vist bibliotek vinterbild

 

En pedagogisk resurs

Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetens 

Fokusbibliotekarie

I biblioteket arbetar Karin Green som är folkbibliotekarie. Tjänsten som fokusbibliotekarie är för tillfället vakant och rekrytering pågår.

Ett integrerat bibliotek

Fokusbiblioteket på Vist skola är integrerat med närbiblioteket i Sturefors och är därmed även öppet för allmänheten. Alla som har ett lånekort hos Linköpings stadsbibliotek eller något annat kommunbibliotek i Östergötland samt Tranås kommun kan låna hos oss. För att eleverna på Vist skola smidigt ska kunna låna under skoltid, får de ett särskilt skollånekort som förvaras i skolan. Samverkan med stadsbiblioteket ger oss även möjlighet att låna in medier från andra bibliotek.Läs gärna fokusbibliotekets handlingsplan här.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 september 2019