Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Fokusbibliotek är Linköpings kommuns modell för att förbättra skolbiblioteken i grundskolan. Utvalda skolor får under en uppstartsperiod extra medel för att anställa en utbildad bibliotekarie och för inköp av medier. Just nu finns över tjugo fokusbibliotek i kommunen och fler är på gång.

Vist bibliotek vinterbild

 

En pedagogisk resurs

Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetens 

Ett integrerat bibliotek

Fokusbiblioteket på Vist skola är integrerat med närbiblioteket i Sturefors och är därmed även öppet för allmänheten. Alla som har ett lånekort hos Linköpings stadsbibliotek eller något annat kommunbibliotek i Östergötland samt Tranås kommun kan låna hos oss. För att eleverna på Vist skola smidigt ska kunna låna under skoltid, får de ett särskilt skollånekort som förvaras i skolan. Samverkan med stadsbiblioteket ger oss även möjlighet att låna in medier från andra bibliotek. 

Senast uppdaterad den 18 december 2019