Ledighet och sjukanmälan

När eleven är sjuk måste vårdnadshavaren sjuk- och friskanmäla sitt barn.

Sjuk- och friskanmälan

Observera att sjukanmälan måste göras varje dag så länge eleven är frånvarande, dock inte om man i förväg har meddelat antal dagar eleven kommer att vara frånvarande. Sjukkanmälan görs med fördel via appen IST-dexter "dygnet runt" men kan även göras på telefon 013-20 55 10.

Ledighet

Ledighetsansökan hittar du via länken nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 december 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.