Ledighet och sjukanmälan

När eleven är sjuk måste vårdnadshavaren sjuk- och friskanmäla sitt barn.

Sjuk- och friskanmälan

Observera att sjukanmälan måste göras varje dag så länge eleven är frånvarande, dock inte om man i förväg har meddelat antal dagar eleven kommer att vara frånvarande. Friskanmälan måste också göras när eleven är frisk.

Sjuk- och friskanmälan görs med fördel via appen IST-dexter "dygnet runt" men kan även göras på telefon 013-20 55 10.

Ledighet

Ledighetsansökan hittar du via länken nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 september 2018