Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan, stimulerar elevernas utveckling och lärande. Vi erbjuder eleverna en meningsfull fritid, främjar allsidiga kontakter och social gemenskap

Vist skola Fritidsaktiviteter

 

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet arbetar med elevernas identitetsutveckling och deras strävan mot självständighet. Under hela läsåret arbetar vi aktivt med det centrala innehållet i Lgr 11 kap 4 fritidshem samt kap 1 och 2.Till grund för verksamheten har vi ett årshjul som innehåller aktiviteter och pedagogiska planeringar där vi synliggör, utvärderar, följer upp och utvecklar verksamheten. För att få trygga elever arbetar vi i mentorsgrupper där en pedagog ansvarar för en mindre grupp.

Rutiner

Vi öppnar kl.06:00 och stänger kl.18:00. Morgonomsorgen bedrivs på fritidshemmet Delfinen och kvällsomsorgen strålar samman vid kl.16:45 och bedrivs på fritidshemmet Sälen.

  • För de elever som har morgonomsorg serveras frukost kl. 07.00
  • Efter skoldagens slut möter fritidspersonalen upp eleverna i klassrummet och går gemensamt in på fritidshemmet.
  • Mellanmålet serveras i matsalen eller på respektive avdelning.
  • Vårdnadshavarna ansvarar för att delge tillsynstiderna på respektive avdelning.

Tillsynstider

Skolbarnsomsorg erbjuds barn, 6-12 år, under den tid vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar och därmed har ett tillsynsbehov. Med tillsynsbehov/tillsynstid avses föräldrars arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider.

Meddela alltid om tiden för lämning/hämtning är ändrad i förhållande till ordinarie schema.

Ska någon annan än vårdnadshavarna hämta barnet, måste detta meddelas i förväg.

- Anmäler ditt barn gör du via kommunens hemsida, där det också finns en blankett som man ska hämta och fylla i " Överenskommelse om barnomsorg"

Registrering av barns vistelsetider

Anmälan om ditt barns vistelsetider ska utföras i skola24. Se länk nedan.

Avdelning Delfinen  Förskoleklass 

Telefon 013-20 55 09

Avdelning Pingvinen  År 1-3

Telefon 013-20 55 08

Avdelning Sälen År 3-6

Telefon 013-20 55 68

Rektor: Sofia Lundberg
Telefon: 013-26 25 57

Senast uppdaterad den 3 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: