Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan, stimulerar elevernas utveckling och lärande. Vi erbjuder eleverna en meningsfull fritid, främjar allsidiga kontakter och social gemenskap

Vist skola Fritidsaktiviteter

 

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet arbetar också med elevernas identitetsutveckling och deras strävan mot självständighet. Vi arbetar utifrån läroplanen och de allmänna råden för fritidshemmen. Till grund för verksamheten har vi pedagogiska planeringar, där vi synliggör, utvärderar, följer upp och utvecklar verksamheten utifrån följande förmågor:

Rutiner

Vi öppnar kl.06.00 och stänger kl.18.00. Vi har gemensam morgon- och kvällsomsorg på avdelningen Delfinen.

  • För de elever som behöver morgonomsorg serveras frukost kl. 07.10 i matsalen.
  • Efter skoldagens slut möter fritidspersonalen upp eleverna i klassrummet och går gemensamt in på fritidshemmet.
  • Mellanmålet serveras i matsalen eller på respektive avdelning.
  • Vårdnadshavarna ansvarar för och fyller i tillsynstiderna på respektive avdelning.
  • En dag i veckan är avdelningarna på Sturefors IP där vi har tillgång till Bygdelagets lokal.

Tillsynstider

Skolbarnsomsorg erbjuds barn, 6-12 år, under den tid vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar och därmed har ett tillsynsbehov. Med tillsynsbehov/tillsynstid avses föräldrars arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider.

Meddela alltid om tiden för lämning/hämtning är ändrad i förhållande till ordinarie schema.

Ska någon annan än vårdnadshavarna hämta barnet, måste detta meddelas i förväg.

 

                       

Fritidshem Vist skola

Skicka e-post till Fritidshem Vist skola

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 10

Besöksadress: Nattviolsvägen 3 (se karta)

Postadress: Fritidshem Vist skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthvistskola http://www.linkoping.se/fthvistskola

Rektor: Therese Aronsson Wickman
Telefon: 013-20 55 01

Rektor biträdande: Sofia Lundberg
Telefon: 013-26 25 57

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 februari 2019