Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevinflytande

På Vist skola är elevinflytandet viktigt. Vi arbetar med regelbundna klassråd för att få eleverna delaktiga i undervisningen och i det som händer på skolan.

Vist skolas elevråd

Genom att  ha ett aktivt elevråd får eleverna vara med och påverka sin skolgång samt tycka till i elevnära frågor. Med hjälp av en representant från varje klass arbetar vi med frågor som rör raster, maten, lektioner, temadagar och andra aktiviteter. Representantens uppdrag är att föra sin klass talan på våra möten och är därför en viktig länk mellan klassen och elevrådet.
Elevrådet ses en gång i månaden.

Senast uppdaterad den 10 oktober 2018