Hoppa till huvudinnehåll

Förskoleklass

Förskoleklassens uppdrag är att förbereda eleverna för vidare utbildning genom att stimulera deras utveckling och lärande. På Fridtunaskolan utgår utbildningen i förskoleklasserna från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

En grupp glada förskolebarns sitter på golvet framför en världskarta och lyssnar på en lärare.

 

Förskoleklasserna på Fridtunaskolan stimulerar elevernas nyfikenhet och lust att lära genom aktiviteter som tar sin utgångspunkt där varje elev befinner sig.

Med grund i läroplanens mål skapas på Fridtunaskolan en utbildning som ger alla elever möjligheter att utvecklas utifrån sina egna behov.

Året i förskoleklass fungerar som en bro mellan förskola och grundskola i och med att arbetssätt från de båda skolformerna möts.

Med en helhetssyn på eleven och elevens behov stimuleras elevens utveckling och lärande.

I Fridtunaskolans förskoleklasser lär eleverna genom lek, skapande och diskussioner.

Närheten till naturen i Vallaskogen likväl som kulturutbud i city ger Fridtunaskolan unika möjligheter till valfrihet och flexibilitet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Senast uppdaterad den 20 juni 2023