Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola.
Verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen och året.

fem barn i färgglada kläder hoppar mot en vit bakgrund

 

Fritidshemmet på Fridtunaskolan kompletterar och kompenserar skolan genom att erbjuda eleverna undervisning som knyter an till Fritidshemmets kapitel i Läroplanens mål.

Vi arbetar med ett gemensamt årshjul på fritidshemmet med olika teman under läsåret. Arbetssätten på fritidshemmet är utifrån vilket tema som arbetas med och präglas av en kombination med styrda samt fria aktiviteter. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen. 

Genom undervisningen i fritidshemmet på Fridtunaskolan ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande (Skolverket, 2022). 

Teman Årshjul Fridtunaskolans fritidshem:

Språk och kommunikation

Skapande och estetiska uttrycksformer

Natur och samhälle

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse (Skolverket, 2022). 

 

Fritidshemmet vid studiedagar

För se de studiedagar då fritidhemmet är stängt se läsårstider.

Vid tillsynsbehov kan i vissa fall plats lösas på annan skola i kommunen. Anmälan måste då ske till biträdande rektor senast 3 veckor före aktuellt datum.

Postadress: Fritidshem Fridtunaskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthfridtunaskolan https://www.linkoping.se/fthfridtunaskolan

Rektor: Gudrun Werner
Telefon: 013-20 69 21

Rektor biträdande: Therese Nordlund
Telefon: 013-20 58 88

Rektor biträdande: Carina Lund
Telefon: 013-20 67 04

Senast uppdaterad den 21 juni 2023