Hoppa till huvudinnehåll

Föräldraråd

Föräldrarådet på Fridtunaskolan är ett samarbetsorgan med syfte att vara en länk mellan föräldrar och skola kring skolfrågor som rör elever och skolmiljö.

I föräldrarådet finns föräldrarepresentanter från varje klass, från förskoleklass till årskurs 6. Varje klass utser/väljer minst en föräldrarepresentant (gärna fler som reserv). Föräldrarepresentanterna utses/väljs för ett år i taget.

Skolans representanter är rektor Gudrun Werner, biträdande rektor och lärare Nina Pettersson, fritidshemslärare Marcus Skön.

Information från föräldrarådet ges i sin helhet via föräldrarådsmötesprotokollen som finns tillgängliga via Unikum.

Nästa möte

Nästa möte sker den 29 september 2023.
 
Övriga inplanerade möten under läsåret är 20/11, 26/2, 20/5.
 
Inbjudan skickas till föräldrarådsrepresentanterna. 
 
Övriga dokument

Senast uppdaterad den 20 juni 2023