Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

På Fridtunaskolan är Elevhälsans främsta uppdrag att arbeta hälsofrämjande, förebyggande för att stödja elevers utveckling mot målen. Detta arbete börjar i elevens lärmiljö. Vårt arbete utgår från ett salutogent perspektiv och ett nyfiket förhållningssätt till elevers upplevelse.

Hälsofrämjande

Hälsofrämjande arbete innebär att arbeta salutogent d.v.s. att fokusera på det som är friskt och fungerar. I detta arbete har alla som arbetar inom skolan en viktig roll i elevhälsan. Det kan t.ex. vara handledning av pedagoger, skolsköterskans hälsosamtal eller föreläsningar om stresshantering av skolpsykolog.

Förebyggande

Att arbeta förebyggande innebär att utvärdera, se samband och analysera mönster i vardagen för att kunna genomföra relevanta utbildnings- och fortbildningsinsatser. En insats för att utveckla det förebyggande arbetet är att införa reflektionssamtal i arbetslagen.

Specialkost

Kost som avviker från ordinarie matsedel kan beviljas av olika skäl:

  • Specialkost av medicinska skäl såsom födoämnesallergi. Ansökan skrivs på av skolsköterska för att gälla.
  • Anpassad måltid utan medicinska skäl som till exempel vegankost och laktosreducerad kost. Detta kräver ansökan och/eller intyg men behöver ingen påskrift av skolsköterska. Lämna ansökan/intyget till elevens klasslärare som vidarebefordrar till kökspersonalen.
För elever som har behov av specialkost enligt en anpassad matsedel (ej allergi) måste en ansökan om specialkost lämnas in vid läsårsstart för alla nya elever. Rektor eller skolsköterska deltar på ett dialogmöte mellan föräldrar och köket för att gå igenom matsedeln. Ansökan skrivs på av rektor för att gälla.
 
Vårdnadshavare ansvarar för att meddela köket om barnet är frånvarande eller inte längre behöver specialkost eller anpassad kost. Frånvaro anmäls via mail till köket, se länk.

Om måltiden inte hämtas ut under två kalenderveckor kommer den beviljade ansökan att avslutas av köket. Detta för att minska svinnet. Barnet/eleven får göra en ny ansökan om måltiden fortfarande behövs. 

För er som har barn med specialkost eller allergi gäller att ni även måste anmäla frånvaro till köket. Se länk.

Mer information hittar du på Leanlinks sida, se länk.

Skolsköterska

Anette Westerberg

Tel: 013-20 53 01

Skolläkare

Kontakt med skolläkaren förmedlas genom skolsköterskan.

Kurator

Edin Sinanovic

Logoped

Emma Thurfjell

Skolpsykolog

Jennifer Idmalm

Trygghetsteamet

Ta kontakt med ditt barns klasslärare.

Senast uppdaterad den 20 juni 2023