Hoppa till huvudinnehåll

Trygghetsteamet

Fridtunaskolans trygghetsteam leder vårt förebyggande arbete för att motverka och förhindra kränkningar.

Två barn händer som håller i varandra

 

Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang.

Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck.

En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar.

Om du som vårdnadshavare vill komma i kontakt med Trygghetsteamet gör du det genom ditt barns klasslärare.

Gemensamma åtgärder om någon blir kränkt

Samtal

När en situation uppstår ska så snart som möjligt samtal med inblandade elever ske.

Dokumentation

Den ur personalen som hanterat situationen skriver en redogörelse över när, hur och vad som hänt samt redogör för vilka åtgärder som vidtagits/ska vidtas.

Dokumentationen skickas till rektor, Trygghetsteamet samt till inblandade elevers klasslärare och i förekommande fall fritidshem.

Senast uppdaterad den 20 juni 2023