Hoppa till huvudinnehåll

Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan

Vid elevs sjukdom ska vårdnadshavare anmäla detta senast klockan 07.45.

Frånvaroanmälan via Skola24. För vidare instruktioner se länken nedan.

Vårdnadshavare till elev med specialkost eller anpassad kost ombeds även att meddela köket om barnet är frånvarande eller inte längre behöver specialkost eller anpassad kost. Frånvaro anmäls via mail till köket, se länken nedan.

Ledighet

Ansökan om ledighet ska göras digitalt via Skola24 och i minst två veckor före ledighet. För vidare instruktioner se länken nedan. Använd inte Skola24:s app när du gör anmälan utan en dator. Om du inte har möjlighet eller behöver begära ledighet snabbt inpå den önskade ledigheten, lämna en skriftlig ansökan till mentor.

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Kortare ledighet beviljas av mentor och längre ledighet av rektor.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven.

Senast uppdaterad den 20 juni 2023