Ordningsregler

Arbetet på Katedralskolan präglas av

• Hänsyn och respekt

• Ordning och ärlighet

• Närvaro och arbetsro

Ordningsregler

Med ovanstående nyckelord som grund är det viktigt att framförallt under mentorstiden men även vid andra tillfällen samtala om innebörden av dem och konkretisera dem tillsammans med eleverna. Det är en dialog som behöver hållas levande, ständigt och jämt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 maj 2016