Hoppa till huvudinnehåll

Ordningsregler

Arbetet på Katedralskolan präglas av

 • Hänsyn och respekt
 • Ordning och ärlighet
 • Närvaro och arbetsro

Med ovanstående nyckelord som grund är det viktigt att framförallt under mentorstiden men även vid andra tillfällen samtala om innebörden av dem och konkretisera dem tillsammans med eleverna. Det är en dialog som behöver hållas levande, ständigt och jämt.

Nedan finner du exempel på ordningsregler som är förslag från elever och lärare.

Hänsyn och respekt

 • Rökning är ej tillåtet på skolans område.
 • Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
 • Visa hänsyn till elevernas synpunkter vid upplägg av kurser, planering av arbetsformer med mera – elevdemokrati.
 • Uppträd trevligt och gör till en vana att hälsa på elever och lärare.
 • Kamratskap är väsentligt för en angenäm arbetsmiljö.
 • Att mobilpolicyn följs.
 • Respekt för den som har ordet.
 • Tänk på att någon ska använda läroboken efter dig.
 • Tänk på ljudnivån i matsalen och respektera matsalspersonalens arbete.
 • Lugn och ro ska råda i klassrummet.
 • Tänk på ljudnivån i korridoren, dina kamrater kanske arbetar med att lösa en svår uppgift i klassrummet intill.

Ordning och ärlighet

 • Provschema används och är tillgängligt.
 • Fusk accepteras inte.
 • Skolans datorer används endast till skolarbeten.
 • Alla som slänger skräp gör det i någon av papperskorgarna.
 • Snus slängs i någon av papperskorgarna.
 • Lämna alltid toaletten i det skick som du själv vill finna den.
 • Plocka undan efter dig i matsalen och klassrum.
 • Lämna klassrummet i sådan ordning som du själv vill mötas av.

Närvaro och arbetsro

 • Lektioner börjar och slutar vid utsatt tid.
 • Vid frånvaro gäller sjukanmälan eller ledighetsansökan.
 • Närvaro från och med lektionsstart.
 • Alla har rätt till lugn och ro.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

 • Samtal mellan elev/elever och berörd lärare, om det bedövs kopplas även mentorn in.
 • Mentor samtalar med elev/elever och vårdnadshavare.
 • Skolledningen samtalar med elev/elever, vårdnadshavare eventuellt tillsammans med mentorn.

Polisanmälan, avstängning och ersättning

Polisanmälan

Vid brottslig verksamhet, samråder skolan med polisen och bedömer om en anmälan ska göras.

Avstängning

Om insatta åtgärder ej fått effekt, om elevs uppförande kan vara farligt för andra elever eller personal, eller om elev har begått brott.

Ersättning

Skadegörelse ersätts av den som har stått för skadegörelsen.

Senast uppdaterad den 20 februari 2023