Hoppa till huvudinnehåll

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är öppet för elever som saknar flera betyg från grundskolan för behörighet till vidare gymnasiestudier.

Vi erbjuder två former av introduktionsprogram till gymnasiet:

 

  • Individuellt alternativ (IMA)
  • Programinriktat val mot det estetiska och naturvetenskapliga programmet (IMV)

 

Individuellt alternativ (IMA)

På IMA lägger vi stor vikt vid individualisering och utbildningen utformas efter varje elevs förutsättningar och behov. Eleverna som studerar på individuellt alternativ är placerade i en klass med eget hemklassrum. 

Vi erbjuder:

  • grundskoleämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, SO-ämnena, NO-ämnena, idrott och hälsa, slöjd, musik och bild.
  • möjlighet att läsa en eller flera gymnasiekurser, både gymnasiegemensamma ämnen och programspecifika ämnen.
  • möjlighet till andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling kopplat till elevens mål med utbildningen.

Antagning sker via Linköpings kommuns mottagningsgrupp. Om du har frågor kring introduktionsprogrammet (IMA) kan du kontakta mentor Maria Billenius på telefon: 013-207588, eller e-post:

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val är för dig som efter grundskolan saknar några godkända betyg för att börja på det nationella program du är intresserad av. Utbildningen syftar till att du snarast möjligt ska kunna påbörja din gymnasieutbildning. Hos oss väljer du att koppla dina studier till en fortsättning på det estetiska programmet eller naturvetenskapsprogrammet.

Antagning sker via Linköpings kommuns mottagningsgrupp. Om du har frågor kring introduktionsprogrammet (IMV) kan du kontakta rektor Åsa Wennergren på telefon: 013-207574, eller e-post:

 

Läs också mer om introduktionsprogram på Skolverket:

Senast uppdaterad den 29 januari 2024